Nr 8, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Adams liv med hemtjänsten


Foto: Eva Nilsson

Adam Fabian är intresserad av trädgårdsodling, av att promenera och att laga mat. Han tycker om att gå på bio och att jobba vid sin dator.

Han gillar barn och blommor. Men han kan inte röra sig.

Ändå kan Adam leva ett ganska vanligt liv, tack vare hemtjänsten.

 

Läs mer

Livlig debatt om fritidsgårdarna

Eduard Jacobs (m), ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, avled i november. Fullmäktigemötet den 6 december inleddes därför med en tyst minut.

Läs mer

Viby styckades till villastad

Genom historien är det många som kommit och stannat till i Viby.
Här har varit runristare, en viking med förslitningsskada i ryggen, skeppsbyggmästare, diplomater, landshövding och tågentusiaster.
Viby gård som i dag ägs av hembygdsföreningen har en rik och spännande historia. Det är efter gården som kommundelen fått sitt namn.

Läs mer

Vågar man gå ut i Sollentuna?

Ett 100-tal personer hörsammade Brottsförebyggande rådets inbjudan till öppet möte om våldsbrott och trygghet den 30 november.

Läs mer

Enklare söka förskoleplats via Internet

Nu ska det bli lättare att söka plats i förskoleverksamheten 1- 5 år. I februari drar ett Internetbaserat kösystem igång, där man kan söka plats till både fristående och kommunala förskolor och familjedaghem. När det nya systemet är igång skrotas alla blanketter. Kövalen kan då bara ske via nätet.

Läs mer

Ny påfart till Kista öppnas efter jul

Kista trafikplats har byggts ut med en anslutning från Silverdal.

Läs mer

Ny idrottsanläggning planeras i Edsberg

Kommunledningen umgås med planer på en ny idrottsanläggning i Edsberg, istället för att satsa stora belopp på att renovera Sollentunavallen.

Läs mer

Nya gång- och cykelvägar

Ett par efterlängtade gång- och cykelvägar har kommit till stånd tack vare fjärrvärmeledningar och statligt stöd.

Läs mer

Nu får du sota din skorsten själv - om du kan

De som vill och kan bevisa att de kan, får numera sota sina eldningsanläggningar själva, till exempel skorstenar, pannor, kaminer och öppna spisar.

Läs mer

Brand i Rotebroskolan

Rotebroskolan har fått omfattande rök- och vattenskador efter förra veckans storbrand.

Läs mer

Flexibel skolstart fortsätter

Sollentuna kommun kommer att fortsätta med flexibel skolstart. Det meddelar kommunen i ett svar till Skolverket. Men formuleringarna i beslutet ändras, så att Sollentuna håller sig inom lagens ramar.

Läs mer

Öppen fritidsverksamhet till barn- och ungdomsnämnden

Från och med den 1 januari nästa år är det barn- och ungdomsnämnden som, istället för kultur- och fritidsnämnden, ansvarar för den öppna fritidsverksamheten för barn mellan 10 och 12 år och för den övriga fritidsverksamheten för barn mellan 13 och 15 år.

Läs mer

Sollentuna är med i Sveriges första gemensamma familjerättsnämnd

Den 1 januari startar Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna, som första kommuner i landet, en gemensam nämnd för att kunna driva en familjerättsverksamhet tillsammans. Familjerätten, som öppnar i vår, kommer att placeras i Upplands Väsby.
 

Läs mer

Ett regn av kultur- och fritidsutmärkelser

Kultur- och fritidsnämnden har utsett stipendiater, initiativtagare, pristagare med flera för 2004.

Läs mer


Notiser
Kärvt läge för Sollentunahem
Häkte i Tureberg?
Pengar till frivilligt försvar
Traktören förnyas
Genomfart på Båtsmansvägen önskas
Suger fett och slam
Butiker varnas - sålde öl till unga
Ledare
Torbjörn Rosdahl

Bris använder trubbiga mått
Läs mer


Politikerporträtt
Benkt Kullgard

En officer och gentleman
Läs mer

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61