Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Dags att tycka till om framtidens äldreomsorg

Hur tycker du att framtidens äldreomsorg i Sollentuna borde se ut? Den 22 mars bjuder vård- och omsorgsnämnden in till diskussion om programmet Framtidens äldreomsorg och om de 21 utredningsuppdrag som finns i programmet.
– Det är en idéskiss som ska fyllas med innehåll. Den som kommer på mötet har stora möjligheter att påverka utformingen, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Jan-Erik Nyberg (fp).

I framtiden kommer det att finnas fler äldre i Sollentuna än idag, samtidigt som kommunens ekonomiska resurser är begränsade. Morgondagens gamla förväntas få ett längre liv än dagens gamla och väntas också vara friska under större delen av sin ålderdom. Samtidigt förväntas även de sjuka leva längre än idag.

En vanlig bostad
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i höstas att man skulle arbeta efter programmet Framtidens äldreomsorg. Som gammal ska man kunna bo i en vanlig bostad under största delen av sin ålderdom. Men för att det ska kunna fungera måste samhället anpassas till gamla människor på ett bättre sätt och de äldre måste bl.a. ha tillgång till en bra hemtjänst.
– Jag tror att de flesta äldre vill bo kvar i ordinärt boende, men det ställer krav på samhällsplaneringen, t.ex. när det gäller närservice, säger Jan-Erik Nyberg.
– Fler som bor hemma längre ställer större krav på hemtjänsten. Det är viktigt att den enskilde får välja själv hur det ska vara. En av utredningspunkterna handlar också om att anställa en ”hustomte”, för att förebygga fallolyckor, som bl.a. kan hjälpa till att hänga upp gardiner.

21 viktiga punkter
I programmet Framtidens äldreomsorg finns 21 utredningsuppdrag till vård- och omsorgsnämndens kansli, bl.a om bra bostäder för äldre, särskilt boende, hjälp i hemmet samt information, kommunikation och samverkan. För att kunna arbeta med uppdragen är kansliet intresserat av att veta vad allmänheten tycker.

Tidigare har utförarna inom hemtjänsten och pensionärsorganisationerna fått lämna synpunkter. Det blir också ett möte med bl.a. anhörigföreningar, demensföreningen, dagcentralernas gårdsråd, Lions och kommunala pensionärsrådet.

I mars väntas kommunfullmäktige fastställa inriktningen på framtidens äldreomsorg.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61