Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Debatt om demokratin och framtiden i fullmäktige

Årets första fullmäktigesammanträde, den 24 januari, inleddes med en tyst minut tillägnad två bortgångna ledamöter samt alla dem som avlidit till följd av den senaste tidens katastrofer i världen och i Sverige. Ledamöterna Helena Bermhed och Sven Bertil Geilert har bägge avlidit på grund av sjukdom.

En blockflöjtskvartett från Sollentuna kulturskola under ledning av musikläraren Kerstin Hallin Karlsson framförde stycken ur Saraband av Händel, Come again av John Dowland, med flera.

Insamlingsbössor från Röda Korset och Hoppets Stjärna fanns utställda i sessionssalen. Fullmäktiges presidium hade tagit initiativ till en insamling bland ledamöterna och de övriga närvarande till förmån för flodvågskatastrofen i Asien.


En blockflöjtskvartett från Sollentuna kulturskola under ledning av musikläraren Kerstin Hallin Karlsson (till höger) spelade för ledamöterna.


Allmänhetens frågor
Allmänhetens frågestund rörde sig denna gång kring Malmvägen i Tureberg. En frågeställare undrade vad som händer med förnyelsen på Malmvägen.

Sollentunahems styrelseordförande Jan R. Nilsson (m), för dagen inkallad som ersättare i fullmäktige, svarade att Sollentunahems osäkra ekonomiska situation gör att tempot i förnyelsearbetet på Malmvägen måste avvakta i väntan på beslut om bolagets framtida ekonomi.

En del av Sollentunahems tillgångar är i dagsläget för högt värderade vilket har skapat en komplicerad ekonomisk situation för bolaget och ägaren (kommunen).

Nästa fråga handlade om utbyggnaden av häktet och rättscentrum i Tureberg som bland annat planeras till följd av sammanslagningen av Sollentuna tingsrätt och Södra Roslags tingsrätt. Janet Sibose från Malmvägen var orolig att ett häkte vid Malmvägen skulle få negativa konsekvenser för området och hon hade många frågor kring detta.

Plan- och fastighetsutskottets ordförande Lennart Gabrielsson (fp) svarade på Janets frågor genom att lyfta fram de positiva konsekvenserna en utbyggnad skulle medföra.

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s) framhöll att frågan ännu inte är beslutad och att de boendes åsikter är viktiga. Sollentunapartiets Arne Lovén föreslog att man istället kunde lägga häktet i ABB-huset i Häggvik.

Debattfullmäktige om demokrati
Kvällens möte var ett så kallat debattfullmäktige om kommunal demokrati och utvecklingskraft för hållbar välfärd. Frågeställningarna var:

  • Det offentliga välfärdsuppdragets omfattning och finansiering

  • Medborgarens rättigheter och det kommunala självstyret

  • Bättre förutsättningar till inflytande, insyn och utkrävande av ansvar i Sollentuna

Björn Sundström, sakkunnig vid Ansvarskommittén (statens) var inbjuden för att presentera kommitténs delbetänkande ”Utvecklingskraft för hållbar välfärd”.

När Björn Sundström tillkännagav att det var han som var arkitekten bakom skatteutjämningssystemet mellan kommuner och landsting gick ett sus genom ledamöterna i salen.

Presentationen var uppskattad av ledamöterna och visade bland annat på offentliga sektorns framtida kostnadsökningar om vi vill behålla nuvarande välfärdsnivå, på grund av att färre yrkesaktiva i framtiden ska försörja allt fler. Efter presentationen följde debatt om punkterna ovan.

Inställt möte 7 februari
Tack vare att fullmäktige tog beslut om att teckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting kunde nästa fullmäktigemöte, den 7 februari, ställas in. Nästa fullmäktigemöte blir alltså den 14 mars. Då handlar det bland annat om budgetdirektiv
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61