Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nyinvigning av Edsviks konsthall


Foto: Eva Nilsson

Partierna i plan- och fastighetsutskottet var eniga om att låta Ricardo Donoso driva Edsviks konsthall.

Den andra april blir det återinvigning med tre utställningar.

 

Läs mer

Debatt om demokratin och framtiden i fullmäktige

Årets första fullmäktigesammanträde, den 24 januari, inleddes med en tyst minut tillägnad två bortgångna ledamöter samt alla dem som avlidit till följd av den senaste tidens katastrofer i världen och i Sverige.

Läs mer

Höghus och trafikleder i gamla Bagare by

Kommundelen Tureberg har vuxit fram från en medeltida by, fått sitt namn av Thure Gustav Rudbeck och kämpat mot Norrviken om var den kommunala förvaltningen slutligen skulle placeras. På 1970-talet revs det gamla Tureberg för att ge plats åt höghus och nya trafikleder.

Läs mer

För och emot häkte i Tureberg

Detaljplanearbetet för att kunna bygga ett häkte, en ny tingsrätt och ett större polishus på Malmvägen i Sollentuna går vidare.

Läs mer

Sollentunas bildarkiv på nätet

Nu finns kommunens bildarkiv på nätet. Ca 5 000 bilder av de 30 000 som finns i kommunens arkiv kan beskådas på www.sollentuna.se.

Läs mer

Landshövdingen på besök i Sollentuna

Landshövding Mats Hellström besökte Sollentuna den 1 februari och träffade några av kommunens ledande politiker och tjänstemän för att informera sig om läget i kommunen.

Läs mer

Dags att tycka till om framtidens äldreomsorg

Hur tycker du att framtidens äldreomsorg i Sollentuna borde se ut? Den 22 mars bjuder vård- och omsorgsnämnden in till diskussion om programmet Framtidens äldreomsorg och om de 21 utredningsuppdrag som finns i programmet.

Läs mer

En kärlekskonsert för flodvågens offer

Det är dags för Norrvikens skolas årliga Kärlekskonsert. Men i år har kärleksbudskapet fått en mer handfast karaktär än tidigare. Alla intäkter från konserten ska nämligen användas för att hjälpa flodvågens offer i Sydostasien.

Läs mer

Långsiktigt arbete viktigast efter flodvågskatastrofen

Sollentunas beredskap är god och kommer så att vara även framöver. Det är slutsatsen när det akuta arbetet med anledning av flodvågskatastrofen i Asien är avslutat.

Läs mer

Mentorer hjälper kompetenta invandrare att få jobb

Integrations- och demokratinämnden och Sollentuna Rotaryklubb samarbetar sedan september inom ett mentorsprojekt, för högutbildade och arbetslösa invandrare.

Läs mer

Integration i praktiken svårt för kommuner

Integrationsverket har tagit en närmare titt på 42 svenska kommuners praktiska integrationsarbete. Sollentuna behöver inte skämmas men det kan bli bättre.

Läs mer

Sållet – ny tidning med annorlunda vinklingar

Första numret av den nya tidningen Sållet är ute och nu sprudlar kreativiteten för att få det andra numret klart till slutet av februari. Sollentunajournalen träffade redaktionen i deras lokaler hos Sollentuna Dagliga Verksamhet vid Häggviks pendeltågsstation.

Läs mer

Välbesökt möte om Tryggt och snyggt i Rotebro

Sollentuna kommun och polisen presenterade trygghetsundersökningen på Gillegården den 2 februari.

Läs mer

Krematoriets skorsten måste höjas efter dom

Sollentuna församling måste höja skorstenen på krematoriet i Silverdal med elva meter så att den sticker upp över taknocken. Detta enligt en dom i miljödomstolen. Den nya skorstenen måste vara färdig att tas i bruk senast den 1 februari 2006.

Läs mer

Sollentuna Energi går miste om en stor kraft

Bo Andersson, VD för Sollentuna Energi, slutar efter tio år.

Läs mer


Notiser
Brist på förskoleplatser
Kompostmottagning på Kolonnvägen
Framtidens bibliotek i Sollentuna
Ledare
Torbjörn Rosdahl

Osund konkurrens hämmar näringslivet
Läs mer


Politikerporträtt
Roland Grip

På väg mot nya uppdrag
Läs mer

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61