Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

För och emot häkte i Tureberg

Detaljplanearbetet för att kunna bygga ett häkte, en ny tingsrätt och ett större polishus på Malmvägen i Sollentuna går vidare.

Sammanslagning av tingsrätter
Sollentuna tingsrätt kommer att slås ihop med Södra Roslags tingsrätt och de två tingsrätterna ska tillsammans bilda Attunda tingsrätt. Detta har gjort att Kriminalvårdsstyrelsen och Domstolsverket vänt sig till Sollentuna för att höra om det finns intresse av att bygga ett nytt häkte i anslutning till den nya tingsrätten. Idag är det nämligen brist på häktesplatser i Stockholmsområdet, vilket enligt polisen innebär att man ofta får kasta bort tid på långa transporter av häktade. I Sollentuna skulle man, enligt förslaget, bygga 140 nya häktesplatser. Polisen planerar också att förlägga Norrortspolisens basstation i Sollentuna.

 

– Om allt går enligt planerna ska man kunna låsa in den förste häktade 2007, säger Lennart Gabrielsson (fp), ordförande i plan- och fastighetsutskottet.

Många av de boende kring Malmvägen har haft synpunkter på planerna. Till exempel har Hyresgästföreningen på Malmvägen lämnat in en protestlista med 200 namn till kommunen.
– Barnfamiljerna, bland andra, är rädda för att någon häktad ska försöka fly, att det ska bli väpnade fritagningsförsök. Idag har Malmvägen dåligt rykte och det kommer knappast att förbättras av att lägga ett häkte här, säger Barkat Hussain, ordförande i Hyresgästföreningen på Malmvägen.

Personligen ser han på saken med något blandade känslor. Barkat Hussain tror att nybyggena, med bland annat ett nytt häkte, rent ekonomiskt är bra för kommunen men han tror inte att det kommer att ge Malmvägen ett bättre rykte. En annan sak som oroar honom är att trafiken i området kan komma att öka.
– Idag finns en liten 30-skyltad väg där poliserna kör, men den klarar inte att trafiken ökas för mycket. Polisbilar under utryckning kör knappast heller i 30 kilometer i timmen.
Det viktigaste för kommunen är nu att ge alla boende på Malmvägen korrekt information om hur planerna om häktet fortskrider och vad de egentligen innebär, menar Barkat Hussain.
– Många kanske är oroliga i onödan för att de inte får riktig information. Det är viktigt att kommunen öppet och ärligt redogör för vad ett häkte skulle innebära.
I december ordnade kommunen ett informationsmöte för de boende. Här deltog politiker från Sollentuna och representanter från Domstolsverket, Kriminalvården och polisen. Men mer information behövs alltså, anser Barkat Hussein.

Fördelar med häkte
Plan- och fastighetsutskottets ordförande Lennart Gabrielsson, som också sitter i Polisstyrelsen i Stockholms län, ser bara fördelar med planförslaget. Han menar att den nya polisstationen kommer att skapa ökad trygghet i området, eftersom flera poliser kommer att synas där.
– Däremot är det ett problem att vi har för få häktesplatser i Stockholmsomsrådet idag. Polisen ägnar mycket tid åt att åka runt för att leta häktesplatser. Man ägnar sig åt taxiverksamhet istället för att beivra brott, säger han.

Det finns en risk för fritagningsförsök från Stockholms häkten idag, men det är ovanligt att sådana försök görs. Totalt tre personer har, enligt Lennart Gabrielsson, försökt att rymma från Kronobergshäktet sedan det byggdes. I och med att de häktade i Sollentuna ska transporteras till domstolen genom en gång under marken minskas risken för fritagningsförsök till nästan noll, anser han.

Lennart Gabrielsson tror också att statusen på Malmvägen kommer att höjas i och med att det finns fler poliser där, och området blir tryggare. Bygget av de rättsvårdande instanserna och av bostadsrättslägenheterna kommer också att göra området mer attraktivt, menar han.
– Det som är mest oroande just nu är att regeringen inte skjuter till pengar. Det finns ingen finansiering för planerna idag.

Alternativ placering
Sollentunapartiet och vänsterpartiet som inte är representerade i plan- och fastighetsutskottet anser däremot att hela paketet med häkte, polisstation och tingsrätt bör flyttas till Häggvik vid ABB-huset i korsningen mellan E4:an och Norrortsleden.
– Ett utmärkt läge för polisens utryckningar. Placeringen i Häggvik är bättre, central men ändå avskild, säger Ingwar Åhman-Eklund (sp).
– Vi vill vi inte att man ska köra över de boende på Malmvägen och vi tror att ett häkte motverkar integrationen. Vi vill hellre att ett attraktivt företag ska ligga på platsen vid pendeln. Hans kollega i integrations- och demokratinämnden, Britta Kennedy (v), instämmer i åsikterna. Hon påpekar också att det är långt ifrån bestämt att det verkligen blir ett häkte i Sollentuna. Hon understryker också att det inte finns någon finansiering för häktet ännu.
– Kriminalvårdsstyrelsen har gjort ett planförslag för sina lokaler som nu ska gå ut på remiss. Slutligen är det regeringen som bestämmer om det ska byggas ett häkte i Sollentuna eller inte och ett sådant beslut kanske kan dröja, i alla fall längre än till i juni, säger Britta Kennedy.

Enligt det förslag till detaljplan som nu håller på att arbetas fram, ska häktet ligga där Turebergsskolan ligger idag, i kvarteret Tabellen. Intill ska den nya tingsrätten ligga, och de två byggnaderna ska bindas samman med en gång under marken. Bakom de nya byggnaderna skulle man också kunna bygga bostäder i fem punkthus.

I höstas hölls ett programsamrådsmöte och i slutet av mars planeras ett samråd om förslaget till ny detaljplan. Före sommaren väntas en utställning av ett färdigt förslag. Enligt planerna ska kommunen kunna anta den färdiga detaljplanen i september. Det nya häktet skulle kunna stå färdigt 2007.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61