Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Landshövdingen på besök i Sollentuna

Landshövding Mats Hellström besökte Sollentuna den 1 februari och träffade några av kommunens ledande politiker och tjänstemän för att informera sig om läget i kommunen.


Landshövding Mats Hellström (i beige kostym) hade informella överläggningar om framtida utvecklingsmöjligheter tillsammans med politiker och tjänstemän från Sollentuna kommun.

Landshövdingen besöker regelbundet kommunerna i länet. Denna gång hade turen kommit till Sollentuna som inledde med lunch på Helenas kafé i Edsviks konsthall och fortsatte med att kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) berättade om kommunens förebyggande arbete med ungdomar och särskilt utsatta grupper.

– Vad kan vara orsaken till den tragiska händelsen på Kärleksudden i september, undrade Mats Hellström?

– Det är ett stort samhällsproblem att ungdomar beväpnar sig. Det går inte att gardera sig mot att något ska hända, sa Torbjörn Rosdahl.

Det är för lätt för ungdomar att få tag i alkohol och droger och vi har ett tudelat samhälle var några av svaren från de övriga deltagarna.

Mats Hellström är ordförande i Almqvistsällskapet och har besökt Edsvik flera gånger tidigare. Vad skulle en landshövding vilja se på Edsvik i framtiden?
– Jag hoppas att det kan bli flera Almqvistfestivaler. Almqvist är en av våra ”häftigaste” författare, populär även utanför Sverige. Själv upptäckte jag honom i gymnasieåren och mitt intresse har inte slocknat, säger Mats Hellström.

Efter besöket på Edsvik åkte deltagarna till Turebergshuset för fortsatta samtal om bland annat utvecklingsplaner i Sollentuna och hela regionen.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61