Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Långsiktigt arbete viktigast efter flodvågskatastrofen

Sollentunas beredskap är god och kommer så att vara även framöver. Det är slutsatsen när det akuta arbetet med anledning av flodvågskatastrofen i Asien är avslutat.
– Nu är det långsiktiga arbetet viktigast. Många instanser finns beredda att ta emot samtal från den som behöver prata, säger Eva Alexanderson, chef för Posomgruppen, kommunens krisgrupp.

Kontaktar återvändare
Kommunen har fått listor från polisen över de personer som återvänt till Sverige via Arlanda flygplats. Socialtjänsten har i samarbete med barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin och kyrkan ringt upp dessa personer.
– Det har varit väldigt uppskattat. Vi har bland annat frågat om de tycker att de behöver någon hjälp, eller om de vill att vi ska återkomma efter en tid med samma fråga. Vi frågar om de skulle föredra enskild hjälp eller att prata i grupp, berättar Eva Alexanderson.
– Det långsiktiga stödet är det viktiga. Vi vet av erfarenhet att det kan ta lång tid att bearbeta något hemskt som hänt. Vi har beredskap så länge det behövs.

Den som ringer till kommunens växel, tel 579 210 00, och säger att den behöver prata om något som är relaterat till katastrofen blir garanterat uppringd av rätt person redan samma dag. Det finns också information på kommunens webbplats, www.sollentuna.se.

Elevstödsenheten erbjuder hjälp och stöd till skolornas personal. Chefen Anette Hellström hade i början av terminen ett uppföljningsmöte med alla skolsköterskor, skolläkare och kuratorer för att få veta hur de första skoldagarna på terminen förlöpte.
– Jag är mycket nöjd med skolornas insatser! Det är viktigt att svara på de frågor barnen har om katastrofen, säger hon.

På tisdagen efter jul drog Posomgruppen igång sitt arbete. Snart startades ett kriscenter i kyrkan, men få drabbade eller anhöriga hörde av sig och kriscentret stängde efter några dagar.

Räddningsverket i Täby samordnade arbetet i de 12 norrortskommunerna och förmedlade kontakt mellan de hjälpsökande och kommunerna.

Länsstyrelsen samordnade insatserna på Arlanda, där personal från Sollentuna också fanns på plats.

Veckan efter katastrofen öppnade Landstinget sju vårdcenter i Stockholms län, som erbjöd specialistkompetens och gratis vård på vårdcentraler.

Elevstödsenheten i Sollentuna bjöd in till konsultation för rektorer, förskolechefer och dagbarnvårdare som ville ha stöd. Vid skolstarten hölls en minnesstund i varje skola.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61