Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Mentorer hjälper kompetenta invandrare att få jobb

Integrations- och demokratinämnden och Sollentuna Rotaryklubb samarbetar sedan september inom ett mentorsprojekt, för högutbildade och arbetslösa invandrare.

Det är ett slöseri med resurser att låta högutbildade personer gå arbetslösa. Nairui Agajan är högutbildad, numera före detta arbetslös och Lars Qvarnström är Sollentuna Rotaryklubbs samordnare av mentorsprojektet.


Varför är det så svårt för invandrare att få arbete i Sverige, även för högutbildade och yrkeserfarna personer? Den frågan har många, både invandrare och svenskar, ställt sig. Personer med eller utan hög kompetens försvinner lätt i den ”Bermudatriangel” som består av socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Det är mot den bakgrunden som integrations- och demokratinämnden inlett ett samarbete med Sollentuna Rotaryklubb för att para ihop mentorer från Rotary med adepter som kommunen föreslår. Nämnden, som startade i januari förra året, har redan från början haft till uppgift att samordna och förbättra integrationen i kommunen. Yvonne Ingelström, kanslichef på integrations- och demokratinämnden, letade länge innan hon fick kontakt med Lars Qvarnström från Rotary som bland annat engagerat sig i Fryshusets verksamhet med mentorer till unga.

Försöksprojekt
– Kommunen är den rätta nivån att jobba med denna typ av integration. De vet i stort sett vilka personerna är som inte får jobb, deras utbildningsbakgrund och kompetens. Det här är ännu så länge ett försöksprojekt. Det är en bra metod att börja i en mindre skala för att sedan utveckla idéerna om de visar sig fungera bra. I mars ska vi utvärdera projektet och de positiva erfarenheterna talar för att det blir en fortsättning. Andra Rotaryklubbar och kommuner har hört av sig och vill veta mer, säger Lars Qvarnström när Sollentunajournalen träffar honom och en av de elva adepterna som är med i mentorsprojektet.

Har sökt 400 jobb
Adepten heter Nairui Agajan. Hon var lärare i historia och samhällskunskap i Nagorno Karabach innan hon flydde från kriget mellan Azerbajdzjan och Armenien och kom till Sverige för fem år sedan. Hon har haft en kvinna i Sollentuna som mentor.
– Jag har sökt omkring 400 jobb och fått komma till en eller två intervjuer, säger Nairui Agajan. Det är nästa omöjligt att få ett jobb via arbetsförmedlingens platsbank. Man vill jobba och göra nytta, inte bara gå med bidrag. Mentorsprojektet ger oss inte bara arbetskontakter, det ger även sociala kontakter. Det är bra att ha någon att tala med.

Hittills har tre av de elva adepterna fått arbete, bland dem finns Nairui.
– Flera möjligheter till jobb har kommit bara de två månader jag haft en mentor. Det har gett mig hopp. Igår fick jag äntligen ett arbete och jag är jätteglad. Mentorsprojektet kan bli en hjälp för många människor, säger Nairui.

Vad har då Rotary för intresse att engagera sig i detta?
– Rotary kan inte isolera sig från omvärlden och verkligheten. Vi behöver också utvecklas och lära oss nytt. Det här är ett roligt sätt att göra det på, säger Lars Qvarnström.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61