Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Brist på förskoleplatser

Det är brist på förskoleplatser i Sollentuna. Barn- och ungdomsnämnden har därför fattat beslut om att starta en tillfällig förskola i den södra kommundelen, där 60 till 80 barn ska få plats. Barnen ska få plats i lediga lokaler som finns i Edsviken.

Barn- och utbildningskansliet har fått i uppdrag att undersöka om det går att skapa fler förskoleplatser i de förskolor som redan finns genom att anpassa lokalerna.

Kansliet har redan hittat tillfälliga lösningar till i stort sett samtliga av de cirka 20 föräldrar som har anmält akut behov av förskoleplats.

Idag finns cirka 300 barn i förskolekön som vill ha plats innan den 31 maj.

Till hösten väntas kön minska till ca 150 barn, eftersom sexåringarna då slutar i förskoleverksamhet för att börja i förskoleklass.

Gå in på webbplatsen barn.sollentuna.se för att anmäla ditt barn till förskolekön.


Notiser
Brist på förskoleplatser
Kompostmottagning på Kolonnvägen
Framtidens bibliotek i Sollentuna

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61