Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kompostmottagning på Kolonnvägen

Nu har kommunen har hittat en ersättningsplats för Knistakomposten vid Norra Kolonnvägen väster om E4. Sörab ska driva den nya allmänna trädgårdskomposten och här ska det även bli en anläggning för mottagning av trädgårdsavfall och flisning av grövre grenar och stammar.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har inget att erinra mot den nya komposten.

Vägverket, som också är tillfrågat, vill dock inte att komposten ska finnas på Norra Kolonnvägen i mer än fem till sju år, eftersom man tror att den kan komma att påverka planerna för förbifart Stockholm. Sollentuna kommun tror dock att det tar längre tid än sju år innan dessa planer kommer att genomföras.

Kostnaden för att anlägga den nya komposten är projekterad till två miljoner kronor.


Notiser
Brist på förskoleplatser
Kompostmottagning på Kolonnvägen
Framtidens bibliotek i Sollentuna

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61