Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Roland Grip på väg mot nya uppdrag

Roland Grip har slutat som oppositionsråd och lämnat över jobbet till partikamraten Freddie Lundqvist. Idag är Roland sjukpensionär, men inte sysslolös. Nu har han fått mer tid att ägna sig åt sina intressen folkbildning och kultur.

Roland Grip är en av socialdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige och har varit oppositionsråd fram till i höstas. Han välkomnar Sollentunajournalen i familjens röda parvilla i Vaxmora, som ligger fint inbäddad vid skogskanten bara ett stenkast från Norrvikssjön. Vi slår oss ner i ett hemtrevligt vardagsrum, där en stor gran sprider en härlig doft. Trots att Tjugondag Knut passerats för länge sedan har granen inte fällt ett barr.
– Våra vänner skrattar, men vi gillar granen och har alltid den kvar länge. Rekordet är den 21 februari. Vi sköter den väl och det är roligt när det kommer ljusgröna skott, berättar Roland Grip och pekar stolt med sin krycka.

Han är sjukpensionär sedan första januari på grund av ett hjärtfel och ett knä som krånglar, så rörelserna är långsamma, vilket är ovanligt för honom.
– Jag är väldigt idrottsintresserad och fram till 20 års ålder blev det mycket bandy, ishockey och friidrott i Turebergs IF och IFK Norrviken. Jag sprang hundra meter på 11.2 sekunder som bäst.

Hockeybockey och krocket
Som vuxen har han åkt mycket långfärdsskridskor, spelat hockeybockey och krocket. Bara knät blir bättre hoppas han komma igång lite igen. Till dess nöjer han sig med att följa Djurgården i fotboll.

Annars är folkbildning och kultur stora intressen. Roland Grip arbetar ideellt som ordförande i ABF Sollentuna sedan femton år tillbaka och han spelar också kontrabas.
– Det var genom idrotten och kulturen jag kom in i politiken kan man säga. Ett av de första uppdragen var i kultur- och fritidsnämnden.

Olof Palme inspirerade
Pappa Ingvar, som också var politiskt aktiv i Sollentuna, och Olof Palme inspirerade Roland Grip att gå med i SSU när han var 17 år. Sedan dess har han ägnat en stor del av sin fritid åt kommunalpolitiken, samtidigt som han utbildat sig till förvaltningssocionom och arbetat bland annat som kommunrevisor och som kanslichef inom Svenska kyrkan.

För sex år sedan fick han en förfrågan han inte kunde tacka nej till, att bli oppositionsråd, något som han arbetat med på heltid i sex år fram till i höstas.
– Det var roligt, stimulerande och trevligt, även om det är en stark borgerlig majoritet här i kommunen. Jag tycker vi kan skilja på sak och person på ett bra sätt.

Något Roland Grip arbetat mycket med är att motverka den privatisering som den borgerliga sidan förespråkar.
– Jag har ingenting emot konkurrensutsättningen. Den är bra i sig eftersom den leder till ett annat tänk och en effektivare kommunverksamhet. Privatisering kan vara möjlig om den sker på lika villkor, men nu är till exempel friskolorna favoriserade på de kommunala skolornas bekostnad.

Stoppade privatisering
En av de saker han är mest stolt över inom politiken är att oppositionen tillsammans med Kommunal lyckades stoppa delar av privatiseringen av förskoleverksamheten, så att ”bara” åtta förskolor privatiserades jämfört med de 21 som det var tal om från början.

Roland Grip är också stolt över att oppositionen i början av den här mandatperioden lyckades bryta den borgerliga majoriteten genom oenigheten om huruvida Sollentunahem skulle säljas eller inte.
– Även om ”regnbågsförhandlingarna” inte höll hela vägen ledde de fram till att frågan om Sollentunahems försäljning ströks från dagordningen hela mandatperioden, säger han nöjt och ler.

Han har en klar uppfattning om saker och ting, är omtänksam och mycket omtyckt i de egna leden. Man förstår att Kjell Ekdahl (s) talar sanning när han säger att Roland Grip hjälper de andra att läsa luntor och är ”lite handledare för hela gruppen”. Sollentunajournalen avslutar intervjun och får sällskap av Roland Grip på en kort promenad.
- Det blir mycket stillasittande, men det kan man leva med också, säger han optimistiskt.

Om Roland Grip
Födelseår: 1943
Familj: Frun Birgitta, två döttrar 28 och 32 år och barnbarnet Emil, fem månader.
Född och uppvuxen i Norrviken. Andra generationens Sollentunabo. Pappa, Ingvar Grip, flyttade hit 1915.
Det bästa med Sollentuna är kombinationen av småstad och natur.
Det sämsta med Sollentuna är att det inte finns någon plats som är tyst.
Är sjukpensionär sedan nyår på grund av en misslyckad bypassoperation och hjärtsvikt.
Fritidsintressen är idrott, folkbildning och kultur, mest litteratur och musik.
Drivs av den socialdemokratiska ideologin, som sitter i ryggmärgen. ”Så fort jag får en fråga vet jag var jag står”.
Brinner för solidaritet och rättvis fördelning.
Om fem år ”jobbar jag fortfarande ideellt med något stimulerande uppdrag inom ABF Sollentuna. Det vore också en fin avrundning med ett förtroendeuppdrag inom Svenska Kyrkan. Jag är idrottsintresserad och fortsätter att spela krocket och kontrabas. Och så vill jag vara en bra morfar”.
Sagt om Roland Grip: ”God kamrat, sportintresserad, samhällsintresserad, politiskt intresserad och organisationsmänniska,” (enligt Kjell Ekdahl (s), ledamot i kommunfullmäktige och vän).

 

Hur ser våra politiker på den demokratiska utvecklingen i Sollentuna kommun?

Hur ska vi utveckla demokratin i framtiden?

Sollentunajournalen ställer i år en rad frågor kring den framtida demokratin. Här delger oss Roland Grip sina funderingar.

Hur ska vi utveckla demokratin i Sollentuna?

– Vi politiker måste visa möjligheterna att påverka genom att bli medlem i ett parti. En fråga som tas upp på ett partimöte kan gå vidare upp i kommunfullmäktige och även vidare till riksdagen. De politiska mötena måste bli roligare med t.ex. kulturella inslag och socialt umgänge. Vi politiker måste ut mer bland folk och koncentrera oss på en fråga i taget istället för att prata ideologier. En idé är att utöka de så kallade samråden till att omfatta även annat än byggnation. Varje större fråga, t.ex. ett eventuellt häkte vid Sollentuna Centrum eller förslaget att flytta Sollentunavallen till Edsbergs sportfält, skulle kunna diskuteras på ett samråd.

Vad kan vi göra för att hålla valdeltagandet högt?
– Vi bör gå tillbaka till knacka-dörr-metoden och skapa mötesplatser där vi politiker kan träffa folk. Det kan t.ex vara på fritidsgårdar eller i samlingslokaler .

Hur ska vi utveckla ungdomarnas engagemang?
– Vi vill ha ett ungdomsfullmäktige. SSU är idag väldigt aktiva. Det gäller för oss gamla politiker att vara ödmjuka och lyssna mer på ungdomarna, som ofta är enfrågeorienterade. Vi behöver en förebild med utstrålning och karisma, som Olof Palme.

Hur kan vi använda Internet i demokratins tjänst?
– Partiernas hemsidor finns på nätet. Redan idag går framför allt unga in på dem, men det gäller att få fler att gå in oftare.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61