Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sållet – ny tidning med annorlunda vinklingar

Första numret av den nya tidningen Sållet är ute och nu sprudlar kreativiteten för att få det andra numret klart till slutet av februari. Sollentunajournalen träffade redaktionen i deras lokaler hos Sollentuna Dagliga Verksamhet vid Häggviks pendeltågsstation.


Bandet rullar i bandspelaren. Talangjaktsstjärnan Tommy Bäck blir
intervjuad av Tomas Andersson och Stefan Persson.

Tidningen Sållet innehåller bland annat kändisreportage, artiklar om Sollentuna förr och nu, sport och recensioner från film, böcker och musik. Upplägget är med andra ord inte så annorlunda jämfört med andra tidningar som ges ut idag. Det som är unikt med Sållet är att redaktionen består av åtta lindrigt utvecklingsstörda och deras två handledare Karin Nyberg och Ulf Särnefält (som är journalist). Frågeställningar och innehåll är helt annorlunda jämfört med det vi är vana att läsa.

Nya vinklingar
Ett syfte med tidningen är just att nå ut med vinklingar som andra tidningar inte har.
– Vi vill vända på begreppen och ge en röst åt en grupp som annars inte hörs i mediesamhället, förklarar Ulf Särnefält. De här killarna ställer ju helt andra frågor än vad vi skulle göra i en intervju. Det blir väldigt intressant.
– Och så vill vi skapa lite debatt, fyller Karin Nyberg i, till exempel om hur färdtjänsten fungerar och om hur mycket ersättning deltagarna ska få.
– Och fler pubar, mera öl och kortare kjolar på tjejerna, skojar Tomas Andersson.
Ett annat syfte med tidningen är att förbättra deltagarnas läs- och skrivkunskaper och att ge dem möjligheter att komma ut i verkligheten och ”sålla” det som är intressant ur deras synvinkel.
– Vi utgår alltid från deltagarnas intressen, berättar Ulf Särnefält. I nästa nummer ska till exempel Jonas Berglund, som är väldigt intresserad av båtar, intervjua en kapten på en Gotlandsfärja och Johan Lindberg skriva om Hoppets Stjärna och flodkatastrofen.

Kreativitet viktigt
Det betyder mycket för deltagarna att skapa något.
– Det var läskigt i början, menar Tomas Andersson. Vi trodde inte den skulle bli så bra, som den blev.
Övriga i gruppen nickar instämmande. De berättar att de fått mycket positiv respons från dem som får tidningen; föräldrar, syskon, personal och andra deltagare inom den dagliga verksamheten, som gärna också hjälper till med det de är bra på. En konstnärligt lagd kvinna har tagit fram logotypen och illustrationer. Andra skickar in dikter och roliga historier. En och annan blir också utvald att bli föremål för ett reportage. Sollentunajournalen avslutar besöket med att följa med på ett uppdrag. Tomas Andersson och Stefan Persson intervjuar och Micke Smith fotograferar Tommy Bäck, som deltagit i en talangjakt för utvecklingsstörda. Frågorna och svaren duggar tätt. Både intervjuare och intervjuad tycker det är roligt.

Vill du ha tidningen Sållet?
Vill du veta mer om tidningen Sållet och läsa tidningen är du välkommen att kontakta redaktionen på telefonnummer 08-35 18 15 eller 073-915 25 34.

Första numret av Sållet

Fakta om Spettet och Sollentuna Dagliga Verksamhet

Tidningen Sållet görs av Spettet, som är en grupp inom Sollentuna Dagliga Verksamhet. Utöver tidningsarbetet arbetar, studerar och åker gruppen på utflykter och studiebesök ihop. En dag i veckan packar de utskick på CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. De flesta arbetar ytterligare någon dag på olika arbetsplatser, till exempel på biltvätt och inom kyrkan. Två eftermiddagar går de på särvux och en dag i veckan åker de på utflykt och studiebesök.

Sollentuna Dagliga Verksamhet består av en mängd olika verksamheter, som sysselsätter drygt hundra utvecklingsstörda och hjärnskadade i kommunen. Utöver Spettet finns till exempel Hobbylagret, som producerar och säljer hobbymaterial, Handtaget, som erbjuder trädgårds-, monterings- och paketeringsarbeten inom hemtjänsten, Cafégruppen, som har caféverksamhet på bland annat Nytorps gästhem och i polishuset och Häggom/Nyfiket, som skapar och säljer konstnärliga alster.


Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61