Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna Energi går miste om en stor kraft

Bo Andersson, VD för Sollentuna Energi, slutar efter tio år.


Tidigt ute med avancerad teknik. Under Bo Anderssons ledning har Sollentuna Energi blivit känt och omtalat i energibranschen.

– Det är av familjeskäl, säger Bo Andersson. Min fru har cancer och jag vill tillbringa mer tid med henne. Jag väljer att gå i pension nu och jag kommer att sakna det roligaste jobb jag har haft.
Innan Bo Andersson fick jobbet på Sollentuna Energi hade han chefsbefattningar inom bland annat ABB och Vattenfall.
– Vår styrelse undrade då varför jag sökte mig till ett litet kommunalt energibolag. Tjusningen är just att det är litet och uppgifterna blir operativa. I en stor organisation blir det mycket administration. Här är det korta beslutsvägar.
Under Bo Anderssons ledarskap har Sollentuna Energi verkligen varit på hugget. Man var först i världen med att installera fjärravläsning hos alla kunder. Det var 1997. Investeringen har varit lönsam, man har sparat in på mätaravläsning och på faktureringssidan. Den minskade administrationen är en av orsakerna till att Sollentuna Energi kan erbjuda låga elpriser.

Trogna kunder
De nya elmätare som installerades hos kunderna i samband med övergången till fjärravläsning gjorde det billigare för kunderna att byta leverantör. Det var en risk. Men kunderna förblev trogna.
– Vi har 94 procent av kunderna i kommunen, säger Bo.
Sollentuna Energi var också pionjär på att bygga ett så kallat stadsnät och erbjuda kunderna bredbandsförbindelser.
– Vi såg att det inte skulle gå att bygga bredband billigare än vi gjorde. TV har levererats över bredbandet i mer än ett år. Nu har avtal tecknats med Canal Digital som tar över TV-leveranserna och utökar utbudet.
Genom att ligga i frontlinjen tekniskt blir det intressantare för kunderna att välja Sollentuna Energi som leverantör. Men det är också ett mervärde för hela kommunen och likaså ett plus för personalen på Sollentuna Energi som med rätta kan sträcka på sig.
Några egna produktionsanläggningar för elkraft äger inte Sollentuna Energi. Men dotterbolaget Sollentuna Energi Handel har ett avtal med Fortum och handlar upp el åt bolaget. Elen säjs till kunderna till ett lägre pris än vad Fortum tar av de flesta av sina kunder.
– Ändå är vår elförsäljning lönsam tack vare liten administration, förklarar Bo.
Sollentuna Energi levererar också fjärrvärme och är delägare i värmeverket i Akalla. Värmen produceras nästan uteslutande av biobränslen. Även allt fler villakunder ansluts till fjärrvärmenätet. För kunden är fjärrvärmen praktisk och billig förutom att den är snäll mot miljön.

Kyla från Edsviken
Fjärrkyla är ytterligare ett affärsområde. I Sollentuna använder man de naturliga reservoarerna under Brunkebergsåsen för att lagra kallvatten från Edsviken. Kylan används för luftkonditionera butiker och kontor i centrum.

Vad är du mest stolt över?
– Att våra satsningar föll ut så bra och att de är lönsamma. Samt att vi har en styrelse i bolaget som är kunnig och såg möjligheterna i satsningarna, säger Bo.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61