Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentunas bildarkiv på nätet

Nu finns kommunens bildarkiv på nätet. Ca 5 000 bilder av de 30 000 som finns i kommunens arkiv kan beskådas på www.sollentuna.se.

För fem år sedan började kommunarkivet ett gigantiskt arbete med att ordna och registrera kommunens bildarkiv som består av minst 30 000 glasplåtar, negativ, dior, påsiktbilder och digitala bilder. Alla bilder läggs efter hand in i en databas. Intresset för bildarkivet är mycket stort hos allmänheten. Det var därför med i planeringen redan vid starten av detta projekt, att bilderna skulle göras tillgängliga via Internet.
– Äntligen, säger Annika Holmberg, kommunens arkivarie. Vi har sett fram emot det här så länge och äntligen ligger bilderna ute.

Arkivet kommer efterhand att utöka antalet bilder som publiceras på webbplatsen. Av olika skäl som bland annat har att göra med upphovsrätt och personuppgiftslagens bestämmelser, kommer aldrig hela bildarkivet att kunna läggas ut. Alla fotografier finns dock tillgängliga för besökare i kommunarkivet.

Väcker avund
– Vi öppnade webbsidan för besök för en vecka sedan och vi har redan blivit uppringda av flera arkivarier i andra kommuner, säger Annika. De är mycket imponerade och vissa är rent av avundsjuka på vår fina lösning. På Nordiska museets länklista ligger vi bredvid länken till Musée d’Orsay och det är fint sällskap det. Västernorrlands länsmuseum vill att vi ska komma dit och hålla föredrag. Vi har fått många positiva reaktioner.

Via webbsidan kan besökare ta del av en stor samling bilder och tillhörande information. De kan även beställa högupplösta versioner av många av bilderna och bidra med mer information där så behövs.

Besök själv bildarkivet på kommunens webbplats www.sollentuna.se.


Ur bildarkivet: Sollentunavägen 168. Apotekshuset med
Hilda Löfgrens affär 1971. Foto: Gösta Ask.

Fakta om bildarkivet
Kommunens bildarkiv är en ovärderlig del av Sollentunas kulturarv. Miljöer, personligheter och verksamheter, från 1860-talet fram till idag, finns dokumenterade på det överlägsna sätt som endast den fotografiska bilden kan erbjuda. Här finns bilderna från Edsbergs slott, Sollentunafotograferna Gösta Asks och Boris Kunos donationer, reprofotografier ur äldre Sollentunabors privata fotoalbum, skolfotografier och foton från andra kommunala verksamheter och från föreningslivet i kommunen.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61