Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Välbesökt möte om Tryggt och snyggt i Rotebro

Sollentuna kommun och polisen presenterade trygghetsundersökningen på Gillegården den 2 februari.

Fråga inte vad kommunen kan göra för dig, fråga vad du kan göra för det brottsförebyggande arbetet i kommunen! Den uppmaningen riktade Sollentunas brottsförebyggare Anna-Karin Sundén till alla som bor i Sollentuna när kommunens brottsförebyggare och polisen höll ett öppet möte på Gillegården i Rotebro för att presentera den trygghetsundersökning som genomfördes under oktober och november.

300 rotebroare fick möjlighet att svara på frågor om hur man upplevde tryggheten och otryggheten i sitt område. Hela 214 svar kom in. Frågorna bygger på en teori om sammankoppling av olika problem: problem med ordningsstörningar i ett område skapar oro och otrygghet bland medborgarna och genererar dessutom brottstillfällen, vilket ökar utsattheten för brott.

Kommundirektör Ulf Bergh hälsade de cirka 100 besökarna välkomna och berättade att det brottsförebyggande arbete som kommunen startat i Rotebro kommer att gå vidare till andra kommundelar.
– Vi vill att alla ska känna sig trygga där de bor och det är viktigt att alla som bor eller verkar i ett område deltar i det brottsförebyggande arbetet. Hjälp till genom att anmäla skador, klotter och annan skadegörelse till kommunens felanmälan. Vi lovar att ta alla anmälningar på allvar, sa Ulf Bergh.


Inbjudan till mötet skickades ut till alla hushåll.

Statistik
Birgitta Wallström från rikspolisstyrelsen presenterade resultatet från trygghetsundersökningen.
– Svarsfrekvensen var 71 procent vilket är mycket bra. Jag vill passa på tillfället att avliva en myt som säger att det är äldre människor som upplever mest otrygghet. Personer över 60 år är de som känner minst oro för att utsättas för brott. De som upplever störst oro för brott är egenföretagare, sa Birgitta Wallström.

Bland dem som svarat upplever 77 procent att det finns problem med minst en ordningsstörning i området där de bor. De flesta anser att problemen är små. Trafikproblem är den ordningsstörning som flest anser utgör ett problem. Närmare hälften (49 procent) av de som svarat anser att det finns problem med trafiken, varav 16 procent anser att problemen är stora. Efter trafikproblemen kommer i fallande ordning problem med skadegörelse (43 procent), nedskräpning (36 procent) och ungdomsgäng som bråkar och stör (28 procent).

Ungdomar (16-29 år), studerande och personer som bor i hyreslägenheter upplever nästan genomgående större problem med ordningsstörningar än övriga personer. Problem med ungdomsgäng upplevs dock som problem av alla ålderskategorier förutom personer över 60 år. Ett annat undantag är trafikproblem, som ungdomar i mindre utsträckning anser är ett problem. För personer som är mellan 30-44 år, har barn och som bor i villa/radhus är förhållandet det motsatta: de upplever genomgående större trafikproblem.

Undersökningen med diagram finns att läsa på kommunens webbplats www.sollentuna.se under rubriken Skydd och säkerhet, klicka vidare på Brottsförebyggande verksamhet.

Gert Rönnlund från Rotebro, som satt ihop en föräldragrupp som sanerar klottret i sin närmiljö, berättade om hur han upplever trygghetsläget.
– När jag växte upp här i Sollentuna låste vi aldrig huset, nyckeln satt kvar i bilen över natten och min cykel blev inte stulen trots att den inte hade lås. Det senaste året har jag haft inbrott i huset. Bilen och cykeln har blivit stulna trots att de var låsta, sa Gert Rönnlund

Klotter dominerade
Efter presentationen var det öppet för diskussion och klotterfrågan kom att dominera mötet. Bland andra redogjorde Citypendeln för sitt arbete med säkerhet och klottersanering.
– Det här är ett löpande arbete och inget tidsbegränsat projekt. Undersökningen kommer att upprepas om ett år, sa Ulf Bergh.

Behovet att tala om brott och förebyggande arbete verkade vara stort. När mötet var slut rusade inte deltagarna omedelbart iväg. Istället samlades många av deltagarna i mindre grupper för att fortsätta diskussionerna.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61