Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Bo Andersson prisas för sitt arbete med stadsnätet

Bo Andersson, vd för Sollentuna Energi, har fått priset Årets stadsnätsentreprenör 2004. Priset delades ut i Karlstad den 15-16 februari av Svenska Stadsnätsföreningen.

Så här lyder juryns motivering:

"Sollentuna Energi som genom sitt mångåriga arbete med TV i stadsnätet visat vägen för andra nätägare att det går att leverera TV via en IP-lösning till en större kundkrets. Bo Andersson VD i Sollentuna Energi var tidigt ute med att erbjuda invånarna i kommunen, både lägenhetsinnehavare så som villaägare, möjligheten att se på TV via stadsnätet. Det har också resulterat i många studiebesök från utlandet vilket bland annat satt stadsnäts byggandet i Sverige i fokus".

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende branschorganisation för nätägare som arbetar för att bygga upp en infrastruktur med bredband.

Föreningens medlemmar är kommuner eller företag som driver kommunikationsnät som är öppna för alla, eller företag som är operatörer eller leverantörer av tele- och datakommunikation.

Föreningen bildades 1998 och har idag över 300 medlemmar.


Bo Andersson, vd på Sollentuna Energi, testar ip-telefoni.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61