Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna Energi tar över vatten, renhållning och transporter

Det blir ett infrastrukturbolag, det beslutade kommunfullmäktige den 14 mars. Det innebär att de så kallade infrastrukturverksamheterna, det vill säga renhållningen, transportcentralen samt vatten och avlopp, förs över från kommunen till Sollentuna Energi AB.

Den 1 april tar bolaget över.

27 personer ska byta arbetsplats och flyttlasset handlar i ekonomiska termer om cirka 100 miljoner kronor i omsättning per år. Frågan om ett infrastrukturbolag i Sollentuna har stötts och blötts i över ett år. Den 14 mars tog kommunfullmäktige beslutet.
Sollentuna Energi betalar drygt 75 miljoner kronor till kommunen och förväntas kommande år öka bidraget till kommunen från cirka 30 miljoner kronor till 33 miljoner kronor per år. Av de 75 miljonerna ingår bland annat anläggningarna för vatten och avlopp till ett värde av 65 miljoner kronor.
 

Bo Andersson, vd för Sollentuna Energi, måste bygga ut kontoret för att få plats med de nya medarbetare som infrastrukturbolaget för med sig.


Positivt för kunderna
En av fördelarna med överföringen blir att brukarna får en och samma kontakt för de hushållsnära tekniska nyttigheterna. För kunderna innebär bytet av huvudman inte några förändringar när det gäller priset, vem man ska ta kontakt med eller hur de tjänsterna man kan köpa är utformade.
Sollentuna Energis vd Bo Andersson tror att bytet av huvudman blir positivt för kunderna.
– Vi kommer på sikt att kunna ge bättre, billigare och effektivare lösningar. Kunderna kan på ett och samma ställe få hjälp med el, renhållning, bredband, värme, kyla, vatten och avlopp. Jag tror inte alla kunder riktigt förstått hur mycket de kan få av oss, säger Bo Andersson.
Sollentuna Energis marknad är de hushåll och företag som finns i Sollentuna kommun. Tack vare att Sollentuna Energi var tidigt ute och satsade på nya tekniska lösningar, bland annat bredband till hushållen, är bolaget idag ett av Sveriges mest framgångsrika och omtalade energibolag. Mer än hälften av hushållen i kommunen är anslutna till bolagets bredbandsnät och kan för en låg kostnad ta del av Internet, ip-telefoni, ip-tv, lokal-tv med mera.

Starkt företag
Den personal inom kommunen vars verksamheter berörs av det nya infrastrukturbolaget kommer att flytta med till Sollentuna Energi. Totalt kommer bolaget att få cirka 70 anställda.
– Dessutom tillkommer 9 personer från gatu- och parkavdelningen som flyttar från Etnografen i Edsberg, säger Bo Andersson.
De nio personerna från gatu- och parkavdelningen ska fortfarande ha Sollentuna kommun som arbetsgivare men deras arbetsplatser kommer att vara i Sollentuna Energis lokaler i Häggvik.
– På så sätt blir samordningen av infrastrukturen i kommunen ännu bättre, säger Bo Andersson.

Vad innebär ett infrastrukturbolag?
För dig som kund innebär bytet av huvudman inte några förändringar när det gäller pris, kontaktvägar och tjänsternas utformning. För VA-kunderna blir skillnaden att nästa faktura kommer från Sollentuna Energi. Inom avfallsområdet fortsätter de sedan tidigare upphandlade entreprenaderna med SITA som ansvarig för insamling av hushållsavfall, matavfall och farligt avfall, och Ragn-Sells som sköter tömningar av slambrunnar och fettavskiljare.

Här är några kontaktuppgifter för dig som har frågor:

Avfall/renhållning
Frågor 579 215 80
Felanmälan 579 217 00, felanmalan@sollentuna.se

Vatten och avlopp
Brukningsavgifter 579 217 50
Anläggningsavgifter 579 217 55
Felanmälan 579 217 00, felanmalan@sollentuna.se


Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61