Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hustomten - en händig karl som förebygger olyckor i hemmet


Foto: Peter Holstad

För att bland annat minska fallolyckor bland äldre har Sollentuna kommun anlitat en händig karl som kostnadsfritt ska hjälpa äldre personer som saknar hemtjänst med enklare hushållstjänster.

 

Läs mer

Unga och gamla i fokus på fullmäktige

Kjell och Marianne Tancred från boende- och anhörigrådet Ribbings backe tog tillfället i akt och ställde frågor på allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemötet den 14 mars.

Läs mer

Rätt träning viktigt för barn med autism

Pia Mäkimaa med sonen Stefan. – Stefan har lärt sig oerhört mycket på Rubinens förskola. Det har gett oss ett bättre liv, säger Pia. Foto: Peter Holstad. På Ebba Brahes väg i Rotebro ligger förskolan Rubinen, en specialförskola för barn med autism och närbesläktade tillstånd som ADHD och Aspergers syndrom. Med systematisk träning lär sig barnen att hantera vardagliga begrepp och situationer.


Läs mer

Sollentuna Energi tar över vatten, renhållning och transporter

Det blir ett infrastrukturbolag, det beslutade kommunfullmäktige den 14 mars. Det innebär att de så kallade infrastrukturverksamheterna, det vill säga renhållningen, transportcentralen samt vatten och avlopp, förs över från kommunen till Sollentuna Energi AB.

Den 1 april tar bolaget över.

Läs mer

Nya kommunala förvaltningar när
tekniken flyttar till energibolaget

Bygg- och tekniknämndens samt miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltningar får ändrade uppdrag när de tekniska verksamheterna flyttar till Sollentuna Energi AB den 1 april.

Läs mer

Bo Andersson prisas för sitt arbete med stadsnätet

Bo Andersson, vd för Sollentuna Energi, har fått priset Årets stadsnätsentreprenör 2004.

Läs mer

Sollentuna centrum blir till stad

Kommunen har stora planer för Tureberg och Sollentuna centrum. I förra numret skrev vi om planerna på ett nytt rättscentrum med häkte väster om Sollentuna centrum. Planerna för den östra sidan är mångdubbelt större och omfattar bland annat 700 nya bostäder, kommersiella lokaler och nya dragningar av gatunätet. Här ska bostäder, handel och arbete blandas på ett konstruktivt sätt.

Läs mer

Sollentuna växer

Det byggs mycket i Sollentuna. Kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott har antagit ett bostadsbyggnadsprogram för 2005–2014. Mellan 300 och 450 nya bostäder per år planeras för de närmaste tio åren.

Läs mer

Skärpta regler för parkeringstillstånd

Det finns många bilister som skulle vilja parkera på handikapprutorna i kommunen. Men dessa är reserverade för personer som av medicinska skäl (även motoriska och psykiska skäl) har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Åtminstone är det så i Sollentuna och de närmaste grannkommunerna. Undantaget är Sundbyberg.

Läs mer

Natura, ny kommunal förskola i Helenelund

För första gången på drygt 20 år startar en kommunal förskola i Sollentuna.

Läs mer

Tyck till om bullret

Just vid denna tidnings pressläggning pågick ett rådslag om buller i kommunen.

Läs mer

Livsmedelstillsynen fick påpekanden

Livsmedelsverket har gjort en av sina återkommande kommuninspektioner. Denna gång föll valet på Sollentuna, som senast fick besök av verket 1997.

Läs mer

Gillbogårdens pensionärer gillar
att surfa på nätet

Sören Nordin flyttade in på äldreboendet Gillbogården förra året och tog med sig sin dator. I samma veva skaffade Gillbogården bredband. Strax därefter flyttade Birgit Ericksson in. Hon tog med sig datorn, hon också, så nu har äldreboendet två uppkopplade pensionärer.

Läs mer

Hjälper golfare hitta sina optimala klubbset

Brejans AB i Helenelund gör kundanpassade golfklubbor.

Läs mer

Friidrotten frodas

Efter att Sverige haft stora internationella framgångar i friidrott de senaste åren har det blivit en populär sport bland ungdomar. Inte minst i Sollentuna.

Läs mer

Galaxen blir ungdomens hus

Ungdomens hus i Sollentuna ska enligt planerna vara klart 2006.

Läs mer


Notiser
Hjälp att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
Rättelser i artikel om häktet
Ny skola i Silverdal
Nationaldagsfirande i Edsbergsparken
Socialtjänsten satsar på förebyggande
Gravida ska måla på familjecentralen
Sista skidchansen
Utbildning för småföretagare
Renovering av Sollentunavallen
Ledare
Torbjörn Rosdahl


Årliga krisövningar viktiga

Läs mer


Politikerporträtt
Christina Nelson Södersten


Barn och
jämställdhet
viktigast

Läs mer

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61