Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Galaxen blir ungdomens hus

Ungdomens hus i Sollentuna ska enligt planerna vara klart 2006.

Just nu pågår planeringen för vad ett ungdomens hus ska innehålla.
– Den frågan ska ungdomarna själva svara på, säger Carin Lenneby Björlin på kultur- och fritidskontoret.


Galaxen i Edsbergs centrum föreslås bli ungdomens hus. Foto: Peter Holstad.

I november förra året fick kultur- och fritidskontoret i uppdrag att börja arbeta för ett ungdomens hus. Nu har också en projektledare, Heléne Ivarsson från fritidsgården Lunden, tillsatts för att arbeta med projektet. Inom någon månad ska en enkät gå ut till cirka 500 slumpvis utvalda ungdomar i åldern 15-17 år i Sollentuna. De ska få besvara frågor om vad de skulle vilja att ett ungdomens hus ska innehålla. Redan har två möten där ungdomar bjudits in för att lämna synpunkter hållits och i vår blir det också möten med de äldre ungdomarna ute på fritidsgårdarna. Hittills har inte så många ungdomar kommit till de möten som ordnats, men Carin Lennerby Björlin är inte bekymrad.
– Så var det i Järfälla också när de startade arbetet med ett ungdomens hus. Men sedan, när huset stod klart, var ungdomarna mycket engagerade och kreativa. Det är viktigt att ungdomarna själva får vara med att forma verksamheten. Jag gissar att det som är viktigt är att huset blir en bra mötesplats där det finns plats för ungdomars olika kulturaktiviteter. Ett café, gärna med en liten scen, är naturligtvis också viktigt.

Planen är att förlägga ungdomens hus i Galaxenhuset i Edsberg, men lokalerna måste renoveras. Kommunens plan- och fastighetsutskott har nu givit kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla om lokalanpassningen av Galaxen.

Vill du veta mer om arbetet med ungdomens hus, eller lämna dina synpunkter på vad huset bör innehålla, läs mer på www.ungisollentuna.nu

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61