Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hjälper golfare hitta sina optimala klubbset


Individanpassade och utprovade golfklubbor är Breit Olssons nisch.
Foto: Lasse Schulze.

Brejans AB i Helenelund gör kundanpassade golfklubbor.

Breit Olsson, ägare och butiksinnehavare, var tidigare mästare i bowling. Från den sporten visste han hur mycket några gram hit eller dit kan ändra egenskaperna hos kloten. Elitbowlare använder alltid anpassade klot.
– Jag tyckte att det var konstigt att man bara kunde gå in i en affär och köpa golfklubbor utan grundlig utprovning, säger Breit Olsson.

När Breit efter en olycka (han blev påkörd av en bil) tvingades sluta med bowlingen blev han desto mer golfintresserad. Under sjukskrivningen började han tränga in mer i ämnet hur en spelare kunde förbättra sina förutsättningar genom att individanpassa klubbans olika delar.
– Det handlar om längd, vikt och balans i kombination med ditt eget speciella rörelsemönster.
 

Klubbmakarassistenten Jan Ljungqvist testar en driver i höghastighetskameran. Resultatet syns nedan. Foto: Peter Holstad.

Trots att bollen är så hård blir den rejält tillplattad en tusendels sekund innan den lämnar peggen.


I USA är ”custom fitting” sedan länge en etablerad och självklar företeelse inom golfvärlden. Breit har genomgått ett flertal utbildningar i USA för att lära sig golfklubbornas innersta hemligheter. Han åker fortfarande dit då och då för att hålla sig uppdaterad med de senaste rönen.
– Många har en felaktig uppfattning om vad ”skräddarsytt” betyder, säger Breit. Den individuella anpassningen är viktig, inte bara för avancerade spelare utan också för nybörjare.

Han är inte den ende i Sverige som individanpassar golfutrustning men Breit menar att hans provningsutrustning är den bästa som går att få tag i. Han har en mycket avancerad så kallad bollflyktsmonitor som mäter upp utgångsvinkel, hastighet och spinntal hos bollarna.
– Målet är att få en golfklubba som genererar det motstånd genom svingen som behövs för att man ska kunna repetera ett slag från gång till gång.
–Att jag hamnade i Helenelund hade rent praktiska orsaker. Jag bor i kommunen och verksamheten är inte lägesberoende. Kunderna kommer från hela landet och även från grannländerna. Jag går hit på 25 minuter.

Sollentunahem, som är värd för butikslokalen, är han mycket nöjd med.

Verksamheten går bra och Breit vill expandera.
– Jag behöver lite större yta men framför allt en bättre planlösning och möjligheten att inrätta träningsbås. Jag har olika alternativ som jag tittar på. Det kan bli fråga om att hitta en ny lokal i till exempel Häggvik. Men det är inte uteslutet att det blir egna lokaler utanför kommunen.
– Men Sollentuna har många plus, menar han. Strategiska kommunikationer och mycket folk som jobbar i området, vilket är bra för verksamheten. Breit gillar den nuvarande politiken som han menar är bra för småföretagarmiljön.
– Och det är ju ändå i de små företagen som jobben finns.

Vid intervjutillfället höll Breit på med förberedelserna för sin medverkan på Golf Festival, den stora golfmässan på Sollentuna Expocenter, en bra möjlighet att visa upp sig och träffa nya kunder.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61