Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Natura, ny kommunal förskola i Helenelund

För första gången på drygt 20 år startar en kommunal förskola i Sollentuna.

Förskolan Natura, som ska ha en matematik- och naturorienterad profil, ska placeras i Helenelund. I maj är det dags för de första barnen att komma in.

Ett magnifikt klätterträd utanför förskolan Natura vid Edsviksvägen 146.
Foto: Peter Holstad.


Bakgrunden till att kommunen startar den nya förskolan är bristen på förskoleplatser i främst Helenelundsområdet. Beslutet fattades i slutet av januari och i maj ska verksamheten dra igång. Den nya förskolan ska ligga i paviljonger vid Edsviken.
– Det finns redan många sökande till den nya förskolan, framför allt småbarn från Silverdalsområdet, berättar Anna Österman, pedagogisk utvecklingsledare på Kommunala skolan i Sollentuna.

Meningen är att förskolan Natura ska bygga vidare på det koncept om matematik i förskolan som Sollentunas förskolor arbetat efter under ett par år.
– Vi har valt en naturvetenskaplig profil med en experimentell verksamhet och Natura kommer att samarbeta med Naturskolan. Natura kommer till exempel att arbeta med matematik på ett lekfullt sätt. Anledningen är bland annat att barnen ska tycka att matematik är roligt även när de kommer upp i skolans högre klasser, säger Anna Österman.
Under våren ska lokalerna piffas upp och personal rekryteras. Intresset för att jobba på den nya förskolan har varit stort bland både förskollärare och barnskötare, berättar Anna Österman, som hoppas att minst hälften av personalgruppen på cirka 12 personer ska bestå av förskollärare.
I vår öppnas två avdelningar för cirka 30 barn och till hösten väntas cirka 70 barn få plats på den nya förskolan.

Läs mer på barn.sollentuna.se

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61