Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Gravida ska måla på familjecentralen

Socialnämnden söker 65 000 kronor av länsstyrelsen till projektet ”Mammamål” – induviduellt stödjande måleri i grupp för gravida kvinnor, som ska drivas på Turebergs familjecentral. De blivande mammorna i gruppen ska måla tillsammans. Meningen med projektet är att stärka relationen mellan mamman och barnet, att främja hälsosamma levnadsvanor och att bidra till integrationen.

Beviljas ansökan ska verksamheten enligt planerna starta i höst.


Notiser
Hjälp att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
Rättelser i artikel om häktet
Ny skola i Silverdal
Nationaldagsfirande i Edsbergsparken
Socialtjänsten satsar på förebyggande
Gravida ska måla på familjecentralen
Sista skidchansen
Utbildning för småföretagare
Renovering av Sollentunavallen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61