Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hjälp att ombilda hyresrätter till  bostadsrätter

Låt malmvägsborna äga sin lägenhet – så lyder rubriken på ett pressmeddelande från folkpartiet i Sollentuna. Den politiska majoriteten i kommunen vill slå ett slag för att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 9 mars fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att kunna möjliggöra för hyresgäster inom Sollentunahem att omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter.
– Vi har sett ett ökande intresse hos hyresgäster inom allmännyttan att omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter, men som inte har någon arena att diskutera detta i, säger Lennart Gabrielsson (fp).
– Det handlar inte om att tvinga någon att köpa sin lägenhet. Men vi tror att intresset är stort och vi hjälper därför till med förutsättningarna för dem som så önskar, säger Gabrielsson.


Notiser
Hjälp att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
Rättelser i artikel om häktet
Ny skola i Silverdal
Nationaldagsfirande i Edsbergsparken
Socialtjänsten satsar på förebyggande
Gravida ska måla på familjecentralen
Sista skidchansen
Utbildning för småföretagare
Renovering av Sollentunavallen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61