Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nationaldagsfirande i Edsbergsparken

Nationaldagen den 6 juni, som i år är helgdag, ska firas i Edsbergsparken har kultur- och fritidsnämnden beslutat. Firandet ska arrangeras av kultur- och fritidsnämnden i samarbete med föreningar i kommunen. Vid nationaldagfirandet hälsas som vanligt nya svenskar särskilt välkomna vid en ceremoni.


Notiser
Hjälp att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
Rättelser i artikel om häktet
Ny skola i Silverdal
Nationaldagsfirande i Edsbergsparken
Socialtjänsten satsar på förebyggande
Gravida ska måla på familjecentralen
Sista skidchansen
Utbildning för småföretagare
Renovering av Sollentunavallen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61