Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ny skola i Silverdal

Utbildning från förskola till forskning ska det bli i Silverdal har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat. Det är fastigheten Herrgården 1, som kommunen köpte i somras, som ska inrymma den nya skolan. Här ska årskurser från förskoleklassen till år 9 studera.

En idéskiss till hur verksamheten kan se ut har tagits fram. Skissen har perspektivet Från förskola till forskning – en strategi för livslångt och livsvitt lärande. Samråd med högskolor och andra aktörer har också påbörjats. Nu pågår arbetet med att annonsera efter utbildningsanordnare och eventuella övriga intressenter samt att utreda hur projektet ska organiseras.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. De menar att lokalen, som kan hysa 400-500 elever, är för liten för att mer än en årskurs i varje klass ska kunna går där. Därför bör man hellre göra en vanlig skola för elever i år F-6 i lokalerna, anser socialdemokraterna.


Notiser
Hjälp att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
Rättelser i artikel om häktet
Ny skola i Silverdal
Nationaldagsfirande i Edsbergsparken
Socialtjänsten satsar på förebyggande
Gravida ska måla på familjecentralen
Sista skidchansen
Utbildning för småföretagare
Renovering av Sollentunavallen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61