Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Rättelser i artikel om häktet

I förra numret av Journalen (sid 12) skrev vi att vänsterpartiet var emot planerna på ett nytt häkte i Tureberg. Det är fel. Enligt vänsterpartiets styrelse i Sollentuna och styrelseledamoten Tahir Qureshi är partiet positiv till utbyggnadsplanerna i Tureberg.

– Vi tror att det blir fler arbetsplatser i området tack vare häktet och att Sollentuna centrum får fler besökare. Tingsrätten och polisen är idag etablerade i de befintliga byggnaderna. Det vore därför fel att flytta verksamheterna till någon annan kommundel. Det är vänsterpartiets styrelse överens om, säger Tahir Qureshi.

En annan rättelse kommer från polisen. I artikeln i förra numret kunde man tolka det som att polisen i framtiden planerar att förlägga sin basstation i Sollentuna. Så är inte fallet. Polisens basstation ligger redan i Sollentuna.


Notiser
Hjälp att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
Rättelser i artikel om häktet
Ny skola i Silverdal
Nationaldagsfirande i Edsbergsparken
Socialtjänsten satsar på förebyggande
Gravida ska måla på familjecentralen
Sista skidchansen
Utbildning för småföretagare
Renovering av Sollentunavallen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61