Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Renovering av Sollentunavallen

Turebergs friidrottsklubb ska arrangera Grand Prix i sommar och friidrotts SM 2006 på Sollentunavallen. Kultur- och fritidsnämnden anser att Sollentunavallen inte är i det skick som krävs för att tävlingar av den dignitet som Grand Prix och SM är ska kunna genomföras.
– Den måste helt enkelt fräschas upp, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna von Essen.

Den 8 februari beslöt en enig nämnd att hemställa åt kommunstyrelsen att beställa renovering av idrottsplatsen.


Notiser
Hjälp att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
Rättelser i artikel om häktet
Ny skola i Silverdal
Nationaldagsfirande i Edsbergsparken
Socialtjänsten satsar på förebyggande
Gravida ska måla på familjecentralen
Sista skidchansen
Utbildning för småföretagare
Renovering av Sollentunavallen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61