Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Socialtjänsten satsar på förebyggande

Under 2005 ska Sollentuna ytterligare förstärka och vidareutveckla det förebyggande arbetet kring barn och ungdom. Detta innebär också i hög grad insatser inom ramen för det drogpolitiska handlingsprogrammet där man ska fortsätta att utveckla det samordnande och långsiktiga arbetet. Det finns planer på att introducera metoder för föräldrastöd och att utveckla skolans förebyggande arbete i samarbete med barn- och ungdomsnämnden. Socialnämnden söker 600 000 kronor i utvecklingsmedel från länsstyrelsen till en tjänst som föräldrastödssamordnare, olika utbildningsinsatser samt till andra förebyggande insatser man tänker genomföra under 2005.

Länsstyrelsen ska lämna besked i slutet av juni om ansökningen beviljas.
 


Notiser
Hjälp att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
Rättelser i artikel om häktet
Ny skola i Silverdal
Nationaldagsfirande i Edsbergsparken
Socialtjänsten satsar på förebyggande
Gravida ska måla på familjecentralen
Sista skidchansen
Utbildning för småföretagare
Renovering av Sollentunavallen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61