Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Skärpta regler för parkeringstillstånd

Det finns många bilister som skulle vilja parkera på handikapprutorna i kommunen. Men dessa är reserverade för personer som av medicinska skäl (även motoriska och psykiska skäl) har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Åtminstone är det så i Sollentuna och de närmaste grannkommunerna. Undantaget är Sundbyberg.

Enligt tjänstemannen som handlägger parkeringstillstånden i Sundbyberg har tre politiker av säkerhetsskäl beviljats dispens att parkera på handikapplatser, två oppositionspolitiker samt kommunalrådet Helene Hellmark Knutsson (s).

Enligt parkeringshandläggarna i Täby, Järfälla, Danderyd, Solna, Upplands Väsby, Stockholm och Sollentuna har inga personer dispens eller tillstånd av andra skäl än rörelsehinder, att parkera på handikapprutor. I dessa kommuner räknas inte säkerhetsskäl som ett rörelsehinder i parkeringssammanhang.

Sollentunas kommunalråd Torbjörn Rosdahl (m) tycker det är en felaktig lösning att av säkerhetsskäl utfärda parkeringstillstånd på handikapparkeringar för politiker.
– Om någon är hotad måste man lösa säkerheten på något annat sätt, till exempel med polisens hjälp. På det här sättet urholkar man förtroendet för handikapparkeringarna och det missgynnar de handikappade. Jag är inte själv hotad men om jag blir det så vet jag vad jag ska göra, säger Torbjörn Rosdahl.

Vad han då ska göra vill inte han inte gå närmare in på men parkeringstillstånd för rörelsehindrade skulle inte förbättra säkerheten.

Kommunerna samarbetar
I Sollentuna är Britt Almung handläggare av parkeringstillstånden. Det har hon varit sedan 1979 då kommunen övertog handläggningen från polisen. Tidigare bedömdes fallen olika i olika kommuner. För att likställa bedömningarna samarbetar numera parkeringshandläggarna i Stockholms län i en nätverksgrupp.
– Vi som handlägger dessa ärenden måste ha en gemensam syn på uppdraget. Det ska inte vara avgörande var man bor om man beviljas parkeringstillstånd eller inte. Alla ska bedömas lika, säger Britt Almung.

Britt Almung beslutar själv i ärendena. Hon kan anlita en förtroendeläkare för att bedöma en ansökan som är tveksam. Om en person är missnöjd med beslutet kan denne överklaga till länsrätten och Vägverket.

1274 personer har parkeringstillstånd i Sollentuna och antalet tillstånd och ansökningar ökar. För att det inte ska bli trängsel på handikapprutorna vill olika myndigheter hålla nere antalet tillstånd. Sedan ett år tillbaka gäller strängare regler för att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndshandläggarnas nätverksgrupp kom för ett drygt år sedan, i samråd med länsstyrelsen och Vägverket, överens om att ändra praxisen i bedömningarna. Numera gäller att om man med betydande svårigheter bara kan gå högst 100 meter kan tillstånd beviljas. Tidigare gällde 200 meter.
– Det har skett en ökning av antalet tillstånd de senaste åren, det beror främst på att antalet äldre ökar, säger Britt Almung.

Den som vill ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska kontakta kommunen som har ansökningsblanketter. Ansökan ska kompletteras med ett läkarintyg.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61