Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Forskare måste ta större hänsyn till verkligheten

Lars Keski-Seppälä och Åke Ekström, planerare i Sollentuna kommun, har varit i Japan på konferensen SB05 för att berätta för världens forskare om svårigheterna med att tillämpa forskningsresultat om hållbart byggande i praktiken. Som exempel har Lars och Åke visat på sina erfarenheter från byggprojekt i Kvarnskogen, Vibyåsen och Silverdal.

Sollentuna kommun var en av de ganska få svenska utställarna på den internationella konferensen om hållbart byggande. Lars Keski-Seppäläs och Åke Ekströms paper, en slags uppsats eller utredning om de rön de gjort, var ett av de 760 bidrag som presenterardes på konferensen. Deras poster, en affisch som innehåller en sammanfattning av arbetet, har visats bland 600 andra.

Lars Keski-Seppälä och Åke Ekström har spridit sina erfarenheter av hållbart byggande i Sollentuna på en internationell konferens i Japan. Lars och Åkes poster var en av 600 som visades på konferensen.


Vill sprida erfarenheter
– Vi hoppas att vi lyckats sprida våra erfarenheter till andra intresserade. De som arbetar med planering på samma sätt som vi har förhoppningsvis kunnat känna igen sig medan det kanske känts nytt för medlemmar ur forskarvärlden, säger Lars Keski-Seppälä.

Målet var att delge andra sina erfarenheter och att samtidigt försöka påverka forskarvärlden, som tar fram miljövärderingsverktyg, att ta större hänsyn till hur verkligheten ser ut när olika byggprojekt ska genomföras. Som exempel har Lars och Åke visat på sina erfarenheter från byggprojekt i Kvarnskogen, Vibyåsen och Silverdal.

Det finns många saker att ta hänsyn till för en kommunal planerare. Först och främst måste man naturligtvis följa den lagstiftning som gäller. Man måste också ha ett samspel med politikerna om var det ska byggas och vad man ska bygga, och man måste samarbeta med exploatörer och byggherrar.
– Exploatören har ofta annorlunda mål än kommunen och det kan vara svårt att kommunicera med varandra. Om man försöker ligga i framkant när det gäller ny teknik kan samarbetet vara extra besvärligt, säger Lars Keski-Seppälä.

Vilka mål ska man sätta?
En annan svårighet är att veta vilka mål man ska sätta, vilket bland annat visade sig vid byggandet i Kvarnskogen 1995-96.
– Dessa erfarenheter tog vi med oss när vi startade arbetet med Silverdal. Då hade vi lärt oss att det fungerar bäst om man försöker skaffa sig en helhetsbild av projektet ur alla dess synvinklar. Forskaren har ofta en avgränsad problematik och är helt oberoende. För oss praktiker gäller det motsatta – vi måste ta ett helhetsgrepp och har många olika parter och intressen att ta hänsyn till. Om vi ska ha glädje av forskningens resultat måste forskarna ta hänsyn till verkligheten och tidsandan som vi lever i, säger Lars Keski-Seppälä.

Läs mer om Tokyokonferensen SB05 om hållbart byggande på www.sb05.com.

Den första internationella konferensen om hållbart byggande hölls i Storbritannien 1994 och därefter har olika konferenser hållits med jämna mellanrum. Den senaste av detta slag hölls i Oslo 2002. Då bestämde man att årets konferens skulle hållas i Tokyo och att titeln skulle vara World Sustainable Building Conference.

Värdar för konferensen är Japans ministerium för land, infrastruktur och transport i samarbete med CIB, International Council för Research and Innovation in Building and Construction samt IISBE, International Initiative for Sustainable Built Environment och FN programmet UNEP, United Nations Environment Programme.

Källa www.sb05.com.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61