Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Konstgräs förlänger fotbollssäsongen i Helenelund

– Här i Helenelund har vi spelat på grus sedan 1928 så det var hög tid för oss att få en gräsplan, säger ordföranden i Helenelunds IK Alf Bure.

Söndagen den 25 september var det officiell invigning, men redan flera veckor tidigare hade de första fotbollarna sparkats på det nya konstgräset. Tre veckors spelande som det inte syntes ett spår av, varken på gräset eller på planens vita och gula plastlinjer. Konstgräs är mer lättskött än andra typer av underlag menar Alf Bure när Sollentunajournalens utsände byter ett par ord med honom en stund innan han ska invigningstala. Det är totalt tre planer som fått nytt underlag på Helenelunds IP, en fem- en sju- och en elvamannaplan. Kommunen har bekostat allt utom själva konstgräset – som till exempel ny belysning, dränering och urschaktning av grus. Fotbollsklubbarna Helenelunds IK och FC Näckan ska sedan betala de dryga tre miljoner kronor som konstgräset kostat. För klubbarna står hoppet till generösa sponsorer.

– Det finns många fördelar med konstgräs. Den största är att säsongen förlängs med tre till fyra veckor eftersom plastgräsunderlaget behåller sin mjukhet längre än vad en traditionell grus- eller gräsplan gör, säger Alf Bure.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61