Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Silverdal för unga och gamla

Nu byggs 52 lägenheter för äldreboende och sex lägenheter för ungdomar med funktionshinder i Silverdal.

Första spadtaget, eller rättare sagt första plintgjutningen, hälldes ut av kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp) den 26 september med benäget bistånd av personal från byggföretaget JM och Betongindustri. På plats var fem av de unga boende som ska flytta in egna lägenheter i vår. De fem är Björn Eklund, Claes Jansson Janbrant, Nils Nordmark, Robert Åhman och Linnéa Lindgren. De känner varandra sedan barnsben och trivs ihop.
– Det ska bli jättespännande att bo i en egen lägenhet, säger 24-årige Nils Nordmark, som nu bor med sina föräldrar i Töjnan.

De andra ungdomarna var lika entusiastiska som Nils. Deras föräldrar har i fem år drivit frågan om gruppboende under namnet Bostadsgruppen 2000.
– Det har tagit ett par år längre än vad vi trodde från början men slutresultatet är vi väldigt nöjda med. Silverdal har varit vårt högsta önskemål, säger Elisabet Åman, mamma till Robert Åman. Hon råder andra föräldrar med funktionshindrade barn att sätta igång med bostadsfrågan i god tid.

För äldreboendet svarar JM och Seniorgården. Det blir ett boende för äldre med stort vårdbehov. I sitt inledningstal sa Lennart Gabrielsson att äldreboendet ersätter några av de platser som försvinner i och med att Ribbings Backe i Edsberg läggs ner. Ribbings backe ersätts även med ett demensboende i Edsberg.
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61