Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Musikutbildning på elitnivå

Edsbergs slott må se tomt och obebott ut på avstånd men när man går närmare är chansen stor att man kan höra kammarmusik sippra ut genom väggarna och fönstren. För slottet inrymmer nämligen en av Kungliga musikhögskolans mest avancerade utbildningar.


Anna Karlsson övar på skolans flygel, under överinseende av Mats Widlund,
i Galleriet på Edsbergs slott.

– Det är helt fantastiskt tycker jag. Det är verkligen få förunnat. Det är ju precis rätt miljö om man tänker på att vi spelar mycket gammal musik som härstammar från den här tiden, säger Christoffer Bergström, en av eleverna på slottet.

Christoffer Bergström är 23 år och går sitt andra år på skolan. Han kommer från ett musikaliskt hem och han har spelat cello sedan han var 7 år. Att bli musiker var rätt självklart för honom, liksom att söka sig till musikskolan på Edsbergs slott.
– Det är ju en av de finare skolorna i landet med de mest meriterade lärarna. Och miljön är ju fantastisk. Det är underbart med musik, att få fortsätta utveckla sig, säger Christoffer med ett skratt.

På Edsberg går ett 25-tal elever. De flesta läser den tvååriga magisterutbildningen eller den avancerade påbyggnadsutbildning som avslutas med en diplomkonsert i konserthusets Grünewaldsal. Eleverna kommer från hela världen, även om de flesta hör hemma i norden. Skolan har undervisning i fyra instrument – cello, altfiol, piano och fiol och varje instrument har sin egen lärare. Förutom lektioner i sitt eget instrument, gemensamma övningar och teorilektioner förväntas eleverna dessutom öva 5-6 timmar om dagen på sitt instrument. De håller också konserter för allmänheten i en av slottets båda flyglar dit sollentunaborna kan komma och gratis få avnjuta vad eleverna lärt sig.
Vilka som ska få gå på skolan avgörs genom antagningsprover som genomförs varje vår. Och konkurrensen är hård.
– För det första ska du ju vara helt inställd på att bli musiker och det ska man också kunna höra. Sedan tar vi inte in fler än mellan fem och tio stycken per år på alla de här instrumenten. Antalet sökande brukar vara någonstans mellan 80 och 90 och alla är väldigt bra på att spela. Så det är naturligtvis en fruktansvärt tuff konkurrens, säger Mats Widlund, professor i piano och studierektor vid skolan.

Startade 1959
Edsbergs musikskola startades i slutet av 1950-talet av musikerna Sven-Erik Beck och Hans Leijgroff som tyckte att den dåvarande musikakademin saknade undervisning i nutida musik och riktigt gammal musik.
– Dessutom ville de ha en annan typ av skola som var litet mer flexibel som hela tiden bjöd in gästande, turnerande musiker för att hålla kurser och föreläsningar. 1959 fick de tag på det här slottet och hyrde in sig och sedan dess har det faktiskt pågått musikundervisning här, säger Mats Widlund.

Musikskolan på Edsbergs slott finansierades från början av Sveriges Radio. Radiosymfonikerna hade svårt att rekrytera kompetenta stråkmusiker och skolan blev ett sätt att bygga upp den svenska stråkutbildningen, berättar Mats Widlund. Senare drevs den med bidrag från utbildningsdepartementet, men i slutet på 1990-talet blev skolan en del av kungliga musikhögskolan, något som Mats Widlund ser som en fördel.
– Det kan vara svårt att få en liten skola att gå runt. Helt plötsligt kanske man är tvungen att köpa en ny Steinwayflygel för uppåt en miljon kronor och det kan ju vräka omkull budgeten fullständigt. Nu är vi i ett större sammanhang och då kan vi göra flera saker, säger Mats Widlund.

Musik för små rum
Mycket av den musik som spelas på Edsberg är kammarmusik som komponerades för mindre ensembler så att de som hade råd och intresse skulle kunna lyssna till musik hemma i sina egna gemak. Det är inte otänkbart att Edsbergs ägare genom tiderna suttit i samma rum och hört precis samma stycken som de som nu spelas på slottet. Det betyder mycket för alla på skolan.
– Det är ju en fantastisk miljö för att spela de här gamla klassiska mästarna. Jag tror att alla, både studenter och lärare här alltid känner sig väldigt inspirerade och tacksamma för att vi får vara på den här platsen, säger Mats Widlund.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61