Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra

Vård- och omsorgsnämnden har gjort en utredning om hur det totala anhörigstödet, det vill säga stödet till personer som ger vård och omsorg till någon närstående, i kommunen fungerar. Utredningen visar att det finns flera olika möjligheter för anhöriga att få stöd. Kommunen svarar till exempel för stöd med avlastning medan frivilligorganisationer, kyrkan och pensionärsorganisationerna fyller en viktig roll när det gäller socialt stöd.

Enligt utredningen bör vissa saker förbättras, till exempel bör riktlinjerna för bistånd enligt socialtjänstlagen förtydligas och fördelningen av korttidsplatser förbättras. Sammanlagt har dock det totala anhörigstödet ett varierat innehåll och de anhöriga har möjlighet att få stöd i någon form.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att följa upp frågan om fördelning av korttidsplatser. Nu överlämnas utredningen till kommunstyrelsen.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61