Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Båtsäsongen slut

En och en tas de upp på land. Segelbåtar och motorbåtar, större och mindre, både de som ligger vid privata bryggor och de som ligger i någon av kommunens fem båtklubbar. Under hela sommarsäsongen har de glatt guppat på framför allt Edsvikens vatten men nu är det dags för vinterförvaring. Edsvikens Segel Sällskap har till exempel sin sista båtupptagningsdag den sista söndagen i oktober medan dess jollesektion har seglingsavslutning redan söndagen den 2 oktober. Sedan får ungdomarna resten av hösten ägna sig åt båtvård på sina Optimist-, Triss- och E-jollar på landbacken.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61