Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Familj- och nätverksenhet upphandlas

Socialnämnden har beslutat utsätta sin familj- och nätverksenhet för konkurrens. Därför har nämnden också beslutat om att gå ut med en anbudsinfordran. Meningen är att den nya driftsformen för familj- och nätverksenheten ska träda i kraft i början av 2006.

Familj- och nätverksenheten erbjuder till exempel familje-behandling, familjesamtal, nätverksmöten, familjerådslag och enskilda samtal.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61