Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Korttidsvård utomlands

Kommunerna Täby, Danderyd och Sollentuna måste utarbeta gemensamma riktlinjer för korttidsvård utomlands. Under våren har kommunerna tillsammans upphandlat korttidsvård utomlands och har tecknat ett ramavtal med företaget Trygg Vård i Mellanfjärden AB.

Den som kan komma ifråga för att utnyttja korttidsvård utomlands måste själv önska det och måste ha de fysiska och psykiska förutsättningar som krävs.

Förra året deltog två pensionärer från Sollentuna i ett pilotprojekt då de reste till Mallorca med företaget HSB Omsorg.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61