Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Mer pengar till Malmvägenprojekt

Kommunstyrelsen har avsatt ytterligare 380 000 kronor till ett arbetsmarknadsprojektet på Malmvägen. Tidigare har projektet fått 120 000 kronor. Meningen är bland annat att skapa arbete och sysselsättning för ungdomar på Malmvägen.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61