Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ny strategi för telekommunikationer

Sollentuna kommun har upphandlat en konsult som ska bistå med att ta fram ett beslutsunderlag med förslag till policy och strategi för utveckling av talad kommunikation i Sollentuna kommun. Uppdraget ska vara klart den 31 oktober i år.

Idag har kommunen ingen övergripande telekommunikations- policy, varje förvaltning och enhet väljer i princip själv hur dessa frågor ska hanteras och det nuvarande avtalet för växel och system kan inte förlängas efter den sista december nästa år. I kommunens IT-plan för 2005- 2007 står det att ”Framtida tele- och IT-lösningar skall vara flexibla och medge integration sinsemellan och enkel inbördes anpassning för bästa möjliga verksamhetsnytta. En förutsättning för att kunna ta ställning till den framtida tekniska infrastrukturen för telekommunikation är att kommunen först klarat ut de övergripande informationsstrategiska frågorna, bland annat vilken roll telefonin ska ha i kommunens verksamheter och i kommunikationerna med invånare och övriga samhället till exempel vid införandet av 24-timmarstjänster.”


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61