Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nya regler för kulturstipendier

Det är vanligt att ungdomar som står i begrepp att börja en konstnärlig utbildning hör sig för om möjligheterna att söka Sollentuna kommuns kulturstipendium. Stipendiet är inte avsett för grundutbildning, vilket har föranlett kommunfullmäktige att ändra reglerna.

De nya reglerna under paragraf två för utdelning av Sollentuna kommuns kulturstipendier lyder numera ”Stipendiet ska användas till fortbildning, studieresor, arbetsmaterial eller andra för stipendiatens kulturella verksamhet angelägna ändamål. Stipendiet utdelas inte som bidrag till grundutbildning.”


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61