Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna centrum får ny ägare

Steen & Ström har ingått avtal med NCC Property Development AB om att köpa Sollentuna centrum. Sollentuna centrum har en butiksyta på ca 20 000 kvadratmeter och en årlig omsättning på cirka 770 miljoner kronor. Steen & Ström planerar att förnya och bygga om de existerande delarna och dessutom bygga ut med cirka 16 000 kvadratmeter. Köpet innebär en totalinvestering på cirka 1 miljard kronor över en treårsperiod, och är ett led i Steen & Ströms strategi att förstärka koncernens position i Skandinavien. Övertagandet sker den 30 december 2005.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61