Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ung Företagsamhet får 25 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat bidra med 25 000 kronor till Ung Företagsamhet i Stockholms län, UF. Den ideella organisationen verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Sedan flera år samarbetar UF med Rudbecksskolan, där 94 elever driver UF-företag.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61