Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ungdomens hus på neutral plats

Sollentuna planerar att bygga ett ungdomens hus kombinerat med en ny sporthall på parkeringsplatsen norr om Turebergshuset i Sollentuna centrum. Hela byggnaden beräknas vara i drift 2007/2008. Det centrala läget och kombinationen med sporthall ska möjliggöra att ungdomar från hela kommunen och med olika fritidsintressen får en naturlig mötesplats.
– Det är viktigt att huset ligger på en plats som ungdomar uppfattar som neutral. Den här platsen är nog det mest neutrala vi kan uppbringa idag, säger Kjell Lauri, kultur- och fritidschef i Sollentuna kommun.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61