Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vill du äga din bostad?

Den frågan ställer nu Sollentuna kommun till hyresgästerna i det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem. Ett projekt har startat som består av en rad informationsinsatser för att ge information om olika boendeformers förutsättningar och om omvandlingsprocessens olika steg.

– Kommunens borgerliga majoritet vill uppmuntra fler att köpa sin bostad och bilda bostadsrättsförening. Detta för att Sollentunabornas valfrihet ska öka. Den som vill äga sin bostad ska kunna göra det, medan den som vill hyra ska ha den möjligheten. Det menar Torbjörn Rosdahl (m), Lennart Gabrielsson (fp), Allan Blomquist (c) och Susanne Klingström-Larson (kd) som tagit initiativ till projektet.

Kommunen har anlitat en konsult för att genomföra en informationskampanj som riktar sig till Sollentunahems cirka 7000 hyresgäster. Inledningen på kampanjen är en broschyr som alla får hem i brevlådan och som beskriver vad som krävs för att bilda en bostadsrättsförening. Därefter genomförs särskilda informationsmöten och de som vill starta en bostadsrättsförening kan fram till den 15 december få stöd och rådgivning. På kommunens webbplats www.sollentuna.se finns ett startpaket att ladda hem. Startpaketet innehåller vägledning och mallar för de som vill komma igång med omvandling av sina bostäder.


Notiser
Familj- och nätverksenhet upphandlas
Anhörigstöd i Sollentuna fungerar bra
Mer pengar till Malmvägenprojekt
Korttidsvård utomlands
Ung Företagsamhet får 25 000
Vill du äga din bostad?
Ungdomens hus på neutral plats
Galaxen behöver rustas
Sollentuna centrum får ny ägare
Nya regler för kulturstipendier
SJ får konkurrens Stockholm-Uppsala
Ny strategi för telekommunikationer
Båtsäsongen slut
Golfarnas sista chans

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61