Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Program för integration presenterades på Bergendal


Nyamko Sabuni, Luis Abascal och Anders Carlberg, föreläsare vid Sollentuna kommuns integrations- och demokratinämnds möte på Bergendals kursgård den 24 augusti.

Ett sextiotal deltagare från Sollentuna kommuns nämnder och förvaltningar inklusive inbjudna talare och gäster hade den 24 augusti samlats till en konferens på Bergendals kursgård vid Edsviken om ett program för hur man ska minska utanförskapet för många i kommunen, både för dem som har utländsk bakgrund och för ”svensk-svenskar”.

Konferensen syftade till att närmare diskutera Sollentunas integrationspolitiska program, som nu är ute på remiss. Deltagarna delades upp i olika diskussionsgrupper som var för sig behandlade programmets olika visioner. Eftersom de tre föreläsarna hade givit mycket att tänka på blev diskussionerna inom grupperna livliga, vilket också märktes på genomgången.

Som värdar stod integrations- och demokratinämndens ordförande Wilhelm von Esssen (c) och Yvonne Ingelström, kommunens chef för integrations- och demokratifrågor. Såväl kommunalrådet Torbjörn Rosdahl (m) som oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s) deltog i mötet. Samtliga ordföranden i berörda nämnder deltog också. Bland de inbjudna märktes Janet Sibose och Ahmed Adam, representanter för det nybildade Malmrådet, en spontant bildad grupp av boende på Malmvägen i Tureberg.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61