Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Tryggheten – allas vårt ansvar

Lördagen den 10 september var en historisk dag i Sollentuna. Då ordnade Hyresgästföreningen och BRÅ i Sollentuna den första manifestationsdagen för ett tryggare och snyggare samhälle.


Alex Kinell, 14 år, och Niklas Berg, 12 år, från Rotsunda gård framför väggen med alla fina teckningar som deltar i teckningstävlingen.
– Det är bra och roligt att de ordnar den här dagen. Det kommer bland annat vara en uppvisning i fotboll och det är den vi väntar på, kommenterar de.

Hädanefter ska en dag varje höst ägnas åt publika arrangemang med musik, sång, dans, festligheter och tävlingar varvat med kloka ord från politiker och engagerade. Allt med syftet att få fler Sollentunabor att ta sitt ansvar för ett tryggare och snyggare samhälle. Startskottet gick i Rotebro och följande år är det tänkt att manifestationen ska vara på nya ställen.
– Vi börjar norrifrån i kommunen och går söderöver, berättar Petra Karlsson som arbetar mot klotter och skadegörelse på Brottsförebyggande rådet, BRÅ i Sollentuna. Det känns extra lätt att börja här i Rotebro, eftersom vi sedan tidigare byggt upp ett samarbete här.
– Det finns enorma krafter i Rotebro, tillägger Johan Karlsson, som är Brottsförebyggare på närpolisen och på plats denna dag. Allt från ungdomar till farsor och morsor på stan och pensionärer engagerar sig. Vi vill gärna visa att det funkat bra här och hoppas att det kan sprida sig till andra delar av kommunen också.


Valter, 4,5 år från Töjnan tyckte det var spännande att träffa polisen Johan Karlsson och få prova hans polismössa.

Alla en del av helheten
Han och Petra Karlsson arbetar bland annat med ”Bry-dig-projektet,” som främst riktar sig till elever i fyran och femman. Sollentuna är pilotkommun och tre skolor från Rotebro deltar. Projektet fokuserar på hur man kan bry sig om sin närmiljö och på så sätt göra den både trevligare och tryggare.
– Målet med den här dagen är att de boende får veta vad som görs idag och att de ska känna ett engagemang, vara en del av helheten, förklarar Petra Karlsson.
– Vi vill få människor att känna att det är allas ansvar – att det tillsammans går att göra något, fortsätter Johan Karlsson.

Ingen anstormning
Nu var det inte någon anstormning till Rotebro den här dagen. Flera som Sollentunajournalen pratar med tror att det kan bero på att det är premiär och alltför få känner till arrangemanget. De nämner också att arrangemanget kanske krockar med Edsbergsdagen, som lockar publik samma dag. De flesta tror dock på en aktivare dag nästa höst.
– Vi hade inte förväntat oss mer folk i år, säger Johan Flyckt från Hyresgästföreningen. Vi får se det här som ett läroår. Vi kommer fortsätta med BRÅ. Trygghetsarbetet ligger i vårt intresse. I våra enkäter tar hyresgästerna upp tryggheten som en av de viktigaste sakerna i samband med sitt boende.

Underhållning och kloka ord
De som kom blev bjudna på mycket underhållning och ett gediget program med invigning av bland andra Lennart Gabrielsson (fp), kommunalråd i Sollentuna och ledamot i polisstyrelsen.
– För att vi ska få trygghet måste vuxna vara ute och synas mer, kommenterar han efteråt. Synligheten är viktig, att vi bryter anonymiteten. Vi kan inte anställa fler poliser. Här i Rotebro finns det massor av farsor som jagar klotter, morsor som visar sig och pensionärer som vågar sig ut. Det är så det ska se ut.

Hela eftermiddagen och en bit in på kvällen var dessa farsor, morsor, pensionärer och många andra engagerade uppe på scenen och pratade för ett tryggare och snyggare Rotebro. Deras kloka ord varvades med lokala band som spelade hög och kraftfull musik, clowner som spexade och stojade, estradpoesi (Poetry Slam) barnkör och imponerande uppvisningar i dans, mc och fotboll.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61