Nr 6, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Tryggt och snyggt hos justitieministern


Antiklotteruppvaktning hos justitieministern. Från vänster: Anders Sundholm,
Petra Karlsson, Tomas Bodström, Gert Rönnlund och Pietro Nilsson.

Justitieminister Tomas Bodström har blivit uppvaktad av Tryggt och snyggt i Rotebro. Petra Karlsson som arbetar mot klotter och annan skadegörelse på Sollentuna kommun och Pappor mot klotter i Rotebro frågade justitieministern varför de personer som klottrar och orsakar skadegörelse ofta grips av polisen och vaktbolag men sen händer det inget mer. Skadegörarna slipper straff.
– Vi har nyligen skärpt straffen för dessa brott och i höst lägger vi förslag till riksdagen om anpassade straff för ungdomar med krav på till exempel samhällstjänst, sa Tomas Bodström.

Justitieministern var seriöst intresserad av vad gruppen hade att säga och han ägnade dubbelt så lång tid åt besöket mot vad som var planerat.
– Det är inte brist på poliser som är problemet. Idag finns det fler poliser än någonsin. Regeringen och riksdagen kan göra mycket men inte allt. Det är viktigt att människor i allmänhet engagerar sig. Därför är den här gruppens arbete så intressant. Vi har ungefär samma situation i Nacka där jag bor och många vuxna ägnar mer tid åt sina båtar än åt sina ungdomar. Det är ett problem.

Gert Rönnlund är en av papporna som står bakom klottersaneringen i Rotebro.
– Vi vill se en ljusning. Vi vill inte sanera klotter i all framtid, sa Gert Rönnlund.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61