Nr 7, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Extra minuter kan vara skillnaden mellan liv och död

SALSA är en dans. Men det kan också vara skillnaden mellan liv och död.

Brandkåren Attunda deltar i ett nytt projekt som innebär att brandmän nu kan behandla personer med hjärtstopp med hjälp av defibrillator.


Läs mer


Foto: Eva Nilsson

Positivt resultat i kommunen

Ska Sollentunahem dumpa priserna på lägenheterna vid en eventuell försäljning? Hur minskar man sociala problem genom att öka ägandet av bostäder? Får Hyresgästföreningen 500 000 kronor för att genomföra en informationskampanj om olika upplåtelse- och boendeformers för- och nackdelar?

Läs mer

Fler gode män sökes!

Antalet personer i Sollentuna som behöver en god man eller förvaltare blir fler och fler. Därför söker överförmyndaren nu ytterligare personer som kan ställa upp.
– En växande andel av befolkningen behöver vår hjälp, säger Sollentuna kommuns överförmyndare Urban Gibson.

Läs mer

Ungdomens dag 8 december

Den 8 december är det Ungdomens dag och förberedelserna pågår som bäst.
– Dagen kommer till stor del handla om elevinflytande, hur vi kan påverka i skolan. Detta är en av de stora frågorna för oss ungdomar eftersom skolan utgör en så stor del av vårt liv, säger ungdomsrådets ordförande Oscar Jansson.

Läs mer

Årets ungdomskommun?

Sollentuna har chansen att bli Årets ungdomskommun. Men konkurrensen är hård. 13 andra kommuner är också nominerade till utmärkelsen, som delas ut av Ungdomsstyrelsen på en konferens i Lund den 9 november.

Läs mer

Möte om bostadsrätt

Köpa sin bostad eller ej? Den frågan var det många som sökte svar på när kommunen bjöd in till fyra informationsmöten i oktober.

Läs mer

Var med och samråd om trafiken

25 personer, boende i Viby och Norrviken, hörsammade kallelsen att samråda om trafiksäkerheten i sitt bostadsområde. Syftet med trafiksamråden är att i detalj ta reda på var de boende uppfattar att riskerna och problemen är som störst.
– Det är de boende som har störst erfarenhet av var problemen finns därför är era synpunkter mycket viktiga.

Läs mer

Kommunen kräver skadestånd för skadegörelse

Just nu väntar Sollentuna kommun på en dom från tingsrätten i Sollentuna där en 20-årig yngling står åtalad för branden i Rotebroskolan, som rubriceras som mordbrand. En 14-årig kamrat till 20-åringen var också inblandad i händelsen.

Läs mer

En stad växer fram

– Nästan all debatt om Sollentuna centrum handlar om det blivande häktet. Men det handlar om mycket mer än så. Sollentuna centrum har ett guldläge, säger kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp).

Läs mer

Kineser tittade på Sollentunas samhällsplanering

Femton arkitekter och samhällsplanerare från Kanton i sydöstra Kina besökte Sollentuna den 13 oktober för att studera svenskt samhällsbyggande.

Läs mer

Betsie - ett krigsbarn som återsett Sollentuna

Det kom ett brev till kommunen i våras. Det var från Betsie i Holland. Hon ville berätta om sin tid i Sollentuna strax efter andra världskrigets slut. Hon hade också några bilder från den tiden som hon undrade om kommunens arkivarie var intresserad av.

Läs mer

Uppdrag: Sanering!

Sollentuna Sanering rengör soprum, klotter, vatten- och brandskador. Ytterligare en specialitet för företagets fem anställda är att ta bort mögel.

Läs mer

Det finns hopp för backhoppningen

Stockholms enda aktiva backhopparklubb finns i Sollentuna. Det är en liten förening i en sport som under många år fört en tynande tillvaro. Men nu skymtar bättre tider för backhopparna.

Läs mer

Boka in Arkivens dag i almanackan

Nu är det dags för Arkivens dag igen.

Den 12 november kl 10.00 börjar dagen, som bjuder på utställningar, föreläsningar och filmvisning. Dessutom kan man köpa böcker till specialpris.

Årets tema för Arkivens dag är ”Det ska vi fira”.
I år är det 360 år sedan drottning Kristina gästade Edsberg, 185 år sedan Clas Rudbeck undkom en varg och det är 45 år sedan Rotsundagrillen startade.
– Några av dessa och en del andra jubiléer tar vi fasta på i utställningar och föredrag. Det blir en halsbrytande blandning som visar på arkivets mångfald, säger kommunarkivarie Annika Holmberg, som hoppas att tillställningen även i år blir välbesökt.
– Vanligen brukar mellan 500 och 600 personer komma på Arkivens dag, säger hon.
Arkivens dag bjuder också på föreläsningar, som hålls i Sollentunasalen på plan 13.
Inge Ingemarsson kåserar över temat Så minns jag mitt Sollentuna och kommunarkivarie Annika Holmberg berättar om unionsupplösningen 1905 och dess märkliga konsekvenser i Sollentuna. ”Detta lilla strå till Sveriges väl” heter föredraget, som handlar om den fosterländska ungdomsföreningen Fyrväpplingen och dess grundare Calla Curman.
Under dagen finns det också bland annat möjlighet att delta i en tävling och att se på Sollentunafilmerna från 1940- och 50-tal. Dessutom vill arkivet ha hjälp att identifiera bilder på brudpar och jubilarer.

Cowboy in Sollentuna


Lee Hazlewood. Foto: C-G Gredenborg

Lee Hazlewood har skapat flera av populärmusikens största klassiker, exempelvis These Boots Were Made for Walking och Some Velvet Morning. Nyligen var han och den svenske producenten Lasse Samuelsson på O.A.L.-studion i Sollentuna och spelade in en ny skiva.
– Det här blir min absolut sista skiva, sen får det vara nog, sa den nu 76-årige artisten.

Skivan som har både nya och gamla låtar kommer troligtvis att släppas i början av 2006.


Notiser
Sollentuna söker statsbidrag för vuxenutbildning
Ny organisation för SOLOM
Ansvar för icke skolpliktiga ungdomar
Nytt namn på allmänhetens frågestund?
Orientera i Sollentuna
Inomhustider inte utan problem
Ledare
Torbjörn Rosdahl


Vad innebär ett rättscentrum för Sollentuna?

Läs mer


Politikerporträtt
Peter Godlund


Peters fritid går åt till politiken

Läs mer

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61