Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

60 år med SPF Tunasol


SPF Tunasol 1952.

Föreningens 60-årsjubileum på Scandic Star Hotel 2005.

Pensionärsföreningen SPF Tunasol firade sitt 60-årsjubileum med en middag för 200 personer på Star Hotell i Sollentuna den 13 november. Deltagarna trakterades med sexmannaorkestern JazzinTime under ledning av Holger Ågren. En hemlig gäst, Mona Rosell, underhöll med ett specialarrangerat minnesprogram om krigstiden, "Min soldat 60+".

Föreningen startade med 19 medlemmar och namnet Sollentuna Folkpensionärsförening i gamla Turebergs biograf 1945. Årsavgiften var två kronor. 2004 var medlemsantalet uppe i 1182 medlemmar.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61