Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

"Glasemalj är vackert"

Det menar Bengt-Göran Hugoson, vd för företaget ByggMarketing Sweden AB, som vill få fastighetsägare och arkitekter att använda glasemalj på fasader. Under det senaste året har intresset för produkten ökat. Bland annat har företaget fått en stor order från SL, som använder glasemaljen för att bekämpa klotter.


Sture Nilsson och Bengt-Göran Hugoson framför glasemalj på Malmvägen.

Bengt-Göran Hugoson har drivit företaget i 20 år och har sina lokaler i Turebergshuset i Sollentuna. Företaget ansvarar för uppdraget från projektering och mätning till montering. Materialet importeras från Finland och kunden kan själv välja vilken kulör som passar bäst.
– Glasemalj är som en whiteboardtavla, det är lätt att torka bort färg eller spritpennor med ett skonsamt rengöringsmedel. Anledningen är att glasemalj är porfritt, till skillnad från exempelvis kakel, betong eller klinkers som istället suger åt sig av färgen, säger Bengt-Göran Hugoson.

Bengt-Görans kollega Sture Nilsson har rest runt hela Stockholmsområdet på det spårbundna nätet för att titta efter klotter. Han har också kontaktat fastighetsägare för att intressera dem för glasemalj, eftersom materialet inte kräver klottersanering.
– Många säger att de redan har avtal med en saneringsfirma, andra att de inte har råd. Men tänker man i optimerade ekonomiska banor är materialet det bästa som finns. Det är hållbart och färgbeständigt i 50 år och du kan rengöra det själv. Det är bra för miljön eftersom man minskar användningen av farliga kemikalier, säger Sture Nilsson.

Under åren har glasemaljen och ByggMarketing Sweden AB varit med på många platser. Bland annat har man levererat material till Saab Scania, till Globe Hotel, hötorgsskraporna, husen på Malmvägen och den nu rivna Turebergsskolan. Nyligen har man gjort ett stort arbete åt SL, som låtit klä båda spårväggarna vid Karlaplans t-banestation med glasemalj. Andra uppdrag på gång är en koboltblå korvkiosk på St Eriksplan, och en gångtunnel i Märsta. Bengt-Göran har även haft kontakt med en konstnär som ska utsmycka en tunnel i Botkyrka.
– Kännedomen om produkten är liten bland arkitekter, trots att glasemalj kan lyfta hela kåken. Men intresset för design är stort nu under Designåret 2005. Det är framtiden – vackrare miljö med glasemalj, slutar Bengt-Göran Hugoson.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61